You are here

Hlavní zprávy

26/04/2016

Psychosociální rizika a stres při práci jsou v současnosti uznávány jako globální problémy, s nimiž se potýkají všechny země, všechna povolání a všichni pracovníci.

Stresem na pracovišti je třeba se zabývat nejen z důvodu ochrany zdraví a dobrých pracovních podmínek zaměstnanců, ale i produktivity a konkurenceschopnosti podniků v Evropě a na celém světě.

21/04/2016

Pokud jste mezinárodní nebo celoevropská organizace či společnost, agentura EU-OSHA vás zve, abyste se stali oficiálním partnerem kampaně Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku 2016–17.

Postavení oficiálního partnera kampaně přináší řadu výhod, od velkého množství příležitostí k navazování kontaktů a výměně informací o správné praxi až po zvýšení viditelnosti a získání uznání za váš příspěvek.

15/04/2016

Dne 15. dubna 2016 agentura EU-OSHA společně s Evropskou komisí a nizozemským předsednictvím Rady EU v Bruselu zahájí svoji kampaň na období 2016–2017 s názvem Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku. Nová kampaň se zaměřuje na udržitelnou práci a zdravé stárnutí od začátku pracovního života a zdůrazňuje význam prevence rizik v průběhu celé kariéry zaměstnance.

12/04/2016

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) provádí průzkum, jehož prostřednictvím chce získat zpětnou vazbu týkající se činností agentury a dosažených výsledků. Pomozte nám prosím s tímto průzkumem tím, že vyplníte tento krátký dotazník, který vám zabere maximálně 15 minut. Tento průzkum pro agenturu EU-OSHA provádí nizozemská poradenská a výzkumná společnost Panteia.

07/04/2016

Nyní lze zasílat nominace do soutěže Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště na období 2016–2017.

V rámci kampaně Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku bychom chtěli vědět, zda ve vaší společnosti/organizaci aktivně řídíte bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souvislosti se stárnoucí pracovní silou a podporou udržitelného pracovního života.

30/03/2016

Zpráva obsahuje přehled zjištění druhého Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2), který se obecně zaměřuje na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a konkrétně na psychosociální rizika a zapojení zaměstnanců do řízení BOZP.

Odpovědi získané v rámci průzkumu, které jsou dostupné prostřednictvím interaktivního přehledu, lze rozdělit podle velikosti podniku, odvětví činnosti a země.

17/03/2016

Sociální partneři EU z odvětví organizace živých vystoupení (Pearle*a Evropská asociace podporující umění a zábavu (European Arts and Entertainment Alliance, EAEA) – složená z organizací FIM, FIA a UNI MEI) zveřejnili video týkající se jejich interaktivních on-line nástrojů pro hodnocení rizik (OiRA). Tyto nástroje jsou určeny k hodnocení zdravotních a bezpečnostních rizik v prostorách, kde vystoupení probíhají, a v produkčních společnostech, zejména malých.

10/03/2016

Před oficiálním zahájením kampaně Zdravé pracoviště 2016–2017 se na partnerském setkání EU, které pořádá organizace EU-OSHA dne 16. března 2016 v Bruselu, setkají současní a potenciální partneři kampaně, jako jsou podniky, sociální partneři, odborníci na BOZP a mediální partneři.

Toto setkání je příležitostí k prozkoumání možností, které partnerství v kampani 2016-17 nabízí, k navazování kontaktů a výměně zkušeností.

Pages