Hlavní zprávy

Nový přehled literatury mapuje problémy, kterým čelí pracovníci digitálních platforem – od nedostatečné sociální ochrany a digitálního dohledu až po nejistotu v oblasti zaměstnání a příjmů. Zkoumá dopad těchto problémů na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a nové iniciativy a právní předpisy zaměřené na prevenci rizik v oblasti BOZP a jejich řešení. Vzhledem k tomu...

Při příležitosti Světového dne artritidy, který si připomínáme každý rok 12. října, agentura EU-OSHA v roce 2021 poukazuje na rizika a dopad revmatických a muskuloskeletálních onemocnění na pracovišti. Častým revmatickým a muskuloskeletálním onemocněním je zánětlivá artritida. Ve spolupráci s Evropskou ligou sdružení v revmatologii (EULAR), což je jeden z partnerů kampaně...

Každoročně si 10. října připomínáme Světový den duševního zdraví s cílem zvýšit celosvětové povědomí o duševním zdravím a mobilizovat úsilí na jeho podporu. V rámci letošního tematického zaměření „Duševní zdraví ve světě nerovností“, které zvolila Světová federace pro duševní zdraví, je pozornost věnována otázkám, jež udržují nerovnosti v oblasti duševního zdraví, a podpoře...

Konference s názvem Kvalitní prací ke kvalitnímu životu, která je pořádána slovinským předsednictvím Rady Evropské unie, upozorní v souvislosti se stárnutím obyvatelstva a zelenou a digitální transformací na důležitost zajištění udržitelné práce v průběhu celého života. Diskuse budou vycházet z výzkumu nadace Eurofound v oblasti pracovních podmínek a udržitelné práce. Zaměří se...

Evropa může v roce 2040 vypadat úplně jinak. Očekává se, že přechod EU k oběhovému hospodářství (což znamená oběhový tok a účinné (opětovné) využívání zdrojů, materiálů a výrobků) přinese významné změny ve světě práce. Třetí prognostická studie agentury EU-OSHA se zabývá dopady oběhového hospodářství na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. Využívá k tomu čtyři potenciální...

Agentura EU-OSHA a její síť partnerů pořádají každoročně Evropský týden, který je důležitým pilířem probíhající kampaně „Zdravé pracoviště“ se zaměřením na muskuloskeletální poruchy.Konference, výstavy, projekce filmů, soutěže a školení jsou příklady mnoha aktivit organizovaných u příležitosti tohoto týdne.Existuje mnoho způsobů, jak se zapojit. Využijte soubor nástrojů kampaně...

Hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se pro mikropodniky a malé podniky může stát snadnou a užitečnou praxí. Postup hodnocení jim usnadní intuitivní on-line nástroje, které jsou také přizpůsobené pro jednotlivá odvětví. Právě takové nástroje poskytuje platforma pro on-line interaktivní hodnocení rizik OiRA a je nám potěšením přivítat nového člena...

Agentura EU-OSHA pořádá ve dnech 28. a 29. září webinář o elektronických nástrojích, jehož cílem je prodiskutovat nejnovější aplikace pro chytré telefony zaměřené na prevenci muskuloskeletálních poruch.Ať už jde o ochranu pracovníků před riziky zvedání těžkých břemen, navržení posouzení ergonomického rizika, nebo řízení muskuloskeletálních poruch v kadeřnickém odvětví, na vše...

Podpora spravedlivých a bezpečných pracovních podmínek sezónních pracovníků v EU je cílem kampaně Evropského orgánu pro pracovní záležitosti nazvané Práva pro každé roční období. Agentura EU-OSHA se do týdne akcí ve dnech 20. až 24. září zapojí zveřejněním informačního letáku a infografiky, jejichž cílem je informovat sezónní pracovníky o jejich právu na bezpečné a zdravé...

Mnohojazyčnost Evropy je nástrojem k dosažení lepšího mezikulturního porozumění a klíčovým prvkem bohatého kulturního dědictví tohoto kontinentu. Proto si každoročně dne 26. září připomínáme Evropský den jazyků, který je iniciativou Rady Evropy a Evropské komise.Mnohojazyčnost je základem každodenní práce agentury EU-OSHA při sdílení našich sdělení s co nejširším publikem...