Hlavní zprávy

01/07/2020

Německo bude do 31. prosince 2020 předsedat Radě EU – jednomu z nejdůležitějších rozhodovacích orgánů EU. Předsednictví přebírá od Chorvatska a je první z nové osmnáctiměsíční trojice předsednických zemí, kam patří společně s ním Portugalsko a Slovinsko.

Cílem německého předsednictví bude boj proti koronaviru a řešení ekonomických důsledků pandemie, aniž by docházelo k zanedbávání jiných důležitých témat EU. Celkovým cílem je zajistit, aby Evropa vyšla z krize silnější a odolnější než dříve.

23/06/2020

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

Fyzicky náročná práce, jako je manipulace s pacienty, je významným rizikovým faktorem pro muskuloskeletální poruchy, a tyto poruchy jsou tudíž mezi zdravotnickými pracovníky rozšířeným důvodem ke znepokojení. Zdravotničtí pracovníci si často stěžují na bolesti zad a horních končetin. Jak tedy řešit problematiku muskuloskeletálních poruch ve zdravotnictví?

Náš diskusní dokument přináší přehled muskuloskeletálních poruch na zdravotnických pracovištích, zkoumá rizikové faktory a rozebírá efektivní opatření v oblasti prevence, zmírňování a řízení muskuloskeletálních poruch.

18/06/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Rozmach celosvětového obchodu v posledních desetiletích vedl k rozvoji mezinárodních dodavatelských vztahů. Tento jev v členských státech často provází trend outsourcingu v rámci dodavatelských řetězců.

Tento diskusní dokument se zabývá výzvami a příležitostmi v oblasti BOZP v souvislosti s nedávnými a budoucími změnami ve vztazích v dodavatelských řetězcích. Autoři uvádí příklady správné praxe a zamýšlí se nad kroky do budoucna.

09/06/2020

© iStock.com/andresr

Nová zpráva shrnuje zjištění víceletého projektu agentury EU-OSHA zaměřeného na výzkum, politiky a praxi v oblasti prevence muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací, a to s cílem podpořit rozvoj strategií pro řešení tohoto velmi častého problému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích v Evropě.

08/06/2020

Photo by Andreeew Hoang on Unsplash

Do našeho nástroje vizualizace dat z Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER) jsme doplnili nejnovější údaje z průzkumu provedeného v roce 2019.

Poprvé je možné porovnávat výsledky mezi průzkumy ESENER 2019 a ESENER 2014 na evropské úrovni i úrovni jednotlivých zemí, podle odvětví činnosti a podle velikosti podniku.

02/06/2020

© EU-OSHA /Ján Kisucky / Photo Competition 2009

Inteligentní osobní ochranné prostředky (OOP) jsou díky využití moderních materiálů nebo elektronických součástí příslibem vyšší úrovně bezpečnosti a pohodlí na pracovišti. K jejich úspěšnému zavedení na pracovištích v Evropě je však třeba překonat určité překážky. Příležitostem i rizikům, která s sebou tyto nové technologie přinášejí, se věnuje nový diskusní dokument.

Ačkoli by se vždy měla upřednostňovat organizační opatření a kolektivní ochrana, používání OOP se stává inteligentním podpůrným řešením.

01/06/2020

© EU-OSHA

Barometr BOZP je prvním nástrojem pro vizualizaci dat s aktuálními informacemi o stavu a trendech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v evropských zemích.

Zahrnuje čtyři skupiny ukazatelů týkajících se řady témat BOZP, jako jsou orgány působící v oblasti BOZP, vnitrostátní strategie, pracovní podmínky a statistiky týkající se BOZP. Umožňuje vizualizaci a porovnávání dat, vytváření grafických objektů a stahování zpráv o konkrétních tématech.

Barometr BOZP se pravidelně aktualizuje, přičemž se doplňují nové ukazatele, nová data a nové funkce.

Pages

Pages