You are here

Hlavní zprávy

25/10/2016

The Occupational Safety and Health Conference “A better preventive culture in a new labour market” takes place on 24 and 25 October 2016 in Bratislava, under the auspices of the Slovak EU Presidency.

The event will focus on strengthening awareness of occupational safety and health (OSH), training at work and the management of new risks posed by new technologies, new forms of employment and an ageing workforce.

11/10/2016

V Praze ve dnech 12. a 13. října 2016 se bude konat 1. ročník mezinárodní konference s názvem Bezpečnost práce a kvalita života.

Pořádá ji Výzkumný ústav bezpečnosti práce České republiky pod záštitou agentury EU-OSHA a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Konferenci, která se bude zabývat zejména možnostmi usnadnění delšího a udržitelného pracovního života, zahájí ředitelka agentury EU-OSHA Dr. Christa Sedlatcheková. Témata konference jsou:

05/10/2016

Bulharský inspektorát práce zahájil projekt zaměřený na zvyšování povědomí zaměstnavatelů a zaměstnanců o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Projekt s názvem „Optimalizace a inovace“ zahrnuje informační kampaň realizovanou přímo v podnicích zástupci inspektorů práce s cílem propagovat hodnocení rizik na pracovišti prostřednictvím nástrojů OiRA a další správné postupy v oblasti BOZP.

28/09/2016

Safe and healthy workplaces are key to ensuring good health in general and reducing health-care costs.

EU-OSHA’s workshop on ‘Work and health’ sheds light on how workplaces can help to relieve the unprecedented pressures on Europe’s health systems. The European Health Forum brings together health-related policy-makers and experts and is one of the most important health-related events of the year.

21/09/2016

The 3rd Advisory Committee on Safety and Health (ASCH) Workshop on National OSH Strategies took place in Luxembourg from 21st to 22nd of September 2016.

ASCH is a tripartite body, aimed to streamline the consultation process in the field of safety and health at the workplace and support the European Commission in the preparation, implementation and evaluation of OSH related activities. During two days, this Committee of experts was discussing the current situation of national OSH strategies, their methodology and evolution.

08/09/2016
Legislation at EU-OSHA's Website

Vnitrostátní právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v členských státech se řídí evropskými právními předpisy. Patří mezi ně právně závazné směrnice EU a nezávazné pokyny EU, jejichž cílem je usnadnit provádění předpisů a norem EU.

Více informací o evropských a vnitrostátních právních předpisech upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Pages