You are here

Hlavní zprávy

01/07/2015
Luxembourg Presicency logo

On 1 July 2015, the Presidency of the Council of the EU is transferred from Latvia to Luxembourg. The Presidency's responsibilities include chairing meetings of the Council of the EU — a major decision-making body.

Luxembourg’s Presidency is the final term of the current Presidency trio (Italy–Latvia–Luxembourg), the main objectives of which have been to overcome the economic crisis, boost growth, create new jobs, seize digital opportunities and protect fundamental rights.

10/06/2015
Welcome to EU-OSHA website

S potěšením vám představujeme naše přepracované internetové stránky, které přinášejí nový vzhled a jednoduchou navigaci.

Tyto nové stránky jsou do vysoké míry propojeny s platformou OSHwiki agentury EU-OSHA a rovněž plně přizpůsobeny mobilním technologiím, abychom vám co nejvíce usnadnili vyhledávání informací o tom, čím se zabýváme a jak bychom vám mohli pomoci.
Neváhejte a seznamte se s novými internetovými stránkami agentury EU-OSHA.


Váš tým agentury EU-OSHA

01/06/2015
ICOH Congress Poster

Ve dnech 31. května až 5. června se v konferenčním a veletržním centru COEX v jihokorejském Soulu bude konat 31. mezinárodní kongres o ochraně zdraví při práci.

Hlavním tématem letošního ročníku kongresu je „Globální harmonie pro ochranu zdraví při práci: Spojme svět“. Jeho cílem je zvýšit celosvětovou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zmenšením rozdílů mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi.

26/05/2015

Dne 31. května si každoročně připomínáme Světový den bez tabáku, který upozorňuje na zdravotní rizika související s užíváním tabáku a zdůrazňuje potřebu přijímat účinná opatření ke snižování spotřeby tabáku.

Je známo, že kouření tabáku je spojeno s výskytem onemocnění dýchacích cest a kardiovaskulárních chorob, jakož i velmi významného zvýšení rizika výskytu určitých forem rakoviny. Vystavení tabákovému kouři neboli pasivní kouření je však v EU rovněž významnou příčinou onemocnění, zdravotních postižení i úmrtí.

20/05/2015
Focal Points

Agentura EU-OSHA je organizace využívající síť kontaktních míst Kontaktní místa ve více než 30 evropských zemích přispívají k podpoře našich informačních služeb a činností v rámci kampaní na vnitrostátní úrovni. Jejich podpora a odhodlání mají zásadní význam pro prosazování a udržování kultury prevence rizik na pracovišti.

Více informací o naší síti kontaktních míst

 

12/05/2015
EU-OSHA in social media

Agentura EU-OSHA se v sociálních médiích i nadále aktivně angažuje a používá je jako platformu ke sdílení poznatků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Využívání sociálních médií jako komunikačních kanálů zhodnocuje naše úsilí o vytvoření bezpečnějších, zdravějších a produktivnějších pracovišť v EU tím, že nám umožňují oslovit širší veřejnost a cíleně sdílet srozumitelně formulovaná poselství.

07/05/2015

Na 9. května, Den Evropy, v roce 2015 připadá 65. výročí tzv. Schumanovy deklarace, která byla historickým počátkem evropské integrace. Evropská unie usiluje o posílení postavení Evropy ve světě, zatímco Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) přispívá k cíli učinit z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci.

Pages