Hlavní zprávy

Světový den boje proti rakovině, který si každoročně připomínáme 4. února, je příležitostí k obeznámení se s touto problematikou a přijetí opatření, která přispějí k menšímu zatížení rakovinou v celosvětovém měřítku. Agentura EU-OSHA je vážně odhodlána připojit se k boji proti rakovině, která je nejčastější příčinou úmrtí souvisejících s výkonem povolání. V této souvislosti...

Úkolem inspektorátů práce je prostřednictvím systému pokut a standardizovaných opatření prosazovat dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v Evropské unii. Součástí tohoto systému jsou inspekce na místě, kdy inspektoři práce kontrolují a vymáhají dodržování vnitrostátních předpisů a strategií týkajících se prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání. V...

Zavádění digitálních systémů pro monitorování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), například aplikací, kamer a nositelných zařízení, může zvýšit bezpečnost pracovišť. Ať už je cíl proaktivní (prevence), nebo reaktivní (zmírňování dopadu), jejich úspěch často závisí na přesnosti informací, které shromažďují a analyzují. Stejně důležité je poskytnout zaměstnavatelům a...

Představte si, že by každý podnik měl možnost rychle a snadno vyhodnocovat rizika týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: nově spuštěný obecný nástroj on-line interaktivního hodnocení rizik (OiRA) tuto možnost nabízí zdarma. Jakémukoli podniku bez ohledu na odvětví činnosti může pomoci vypracovat robustní akční plán prevence, aby bylo zachováno bezpečné a zdravé...

Prohledávání dat v nástroji pro vizualizaci údajů Barometr BOZP pro získání přehledu o situaci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v Evropě je nyní ještě snazší než dříve. Hlavní ukazatele BOZP jsou nyní rozděleny a seskupeny podle tematických oblastí „Nehody, onemocnění a dobré životní podmínky“ a „Pracovní podmínky a prevence“. Nový ukazatel týkající se...

Na konci dalšího pracovně intenzivního a produktivního roku bychom rádi vřele poděkovali komunitě agentury EU-OSHA – našim národním kontaktním místům, partnerům a přátelům – za jejich usilovnou práci a obdivuhodnou oddanost našemu sdílenému cíli: zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Evropě. Těšíme se na příští rok, kdy společně zahájíme kampaň za bezpečnou a...

Hledáte-li informace o bezpečnosti vozidel při práci, doporučujeme příručku VeSafe, ve které naleznete spoustu důležitých tipů. Tato interaktivní, bezplatná a snadno použitelná elektronická příručka, která je výsledkem společného úsilí agentury EU-OSHA a Evropské komise, se zabývá tématy, jako je bezpečné řízení, doprava na pracovišti a práce na silnici nebo v jejím okolí...

Kampaň Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž 2020–2022 se chýlí ke konci. Agentura EU-OSHA by při této příležitosti ráda poděkovala své síti kontaktních míst a všem ostatním partnerům kampaně v celé Evropě za to, že přispěli k jejímu významnému úspěchu. Muskuloskeletální poruchy postihují miliony pracovníků a společným úsilím se nám podařilo zvýšit povědomí o tom, jak...

Díky zásadním poznatkům o prevenci muskuloskeletálních poruch od špičkových odborníků a účastníků s rozhodovací pravomocí byl summit agentury EU-OSHA pořádaný v rámci kampaně Zdravé pracoviště 2022 velmi zajímavý a přínosný. Tato konference, která se konala v Bilbau ve dnech 14. a 15. listopadu a přilákala více než 400 účastníků, ukázala, do jaké míry se kampani Zdravé...

Velká část pracovníků v EU je potenciálně vystavena karcinogenům vznikajícím při práci, zejména výfukovým plynům, jako jsou emise ze vznětových motorů, prach obsahující oxid křemičitý, prach tvrdých dřev a výpary vzniklé při svařování. A často si toho nejsou vědomi. Napo a jeho kolegové se v novém videu ocitají v situacích, které zachycují typická povolání s vysokou expozicí...