You are here

Hlavní zprávy

31/08/2015
Legislation at EU-OSHA's Website

Vnitrostátní právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v členských státech se řídí evropskými právními předpisy. Patří mezi ně právně závazné směrnice EU a nezávazné pokyny EU, jejichž cílem je usnadnit provádění předpisů a norem EU.

Více informací o evropských a vnitrostátních právních předpisech upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci

20/08/2015
Napo Electricity videos

Elektřina je dobře známá a neodmyslitelná součást každodenního života, a to i na pracovišti. Pokud se s ní však nezachází správně, může pracovníky zranit nebo zabít a způsobit škody. Existují jednoduchá preventivní opatření, která mohou významným způsobem snížit riziko poranění při práci s elektřinou nebo v její blízkosti. Film „Napo v … šoku!“ popisuje běžná ohrožení a rizika zásahu elektrickým proudem a obsahuje několik tipů v oblasti prevence a bezpečnosti.

18/08/2015
OSHwiki connecting community

OSHwiki je ideální způsob pro sdílení specializovaných znalostí a pro spolupráci na internetu v rámci komunity zabývající se bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP).

Články na OSHwiki píší akreditovaní odborníci a akademičtí pracovníci specializující se na BOZP. Přístup na tuto platformu však mají všichni a je bezplatný, uživatelé si zde mohou přečíst řadu různých informativních článků. Tato platforma navíc podporuje všechny jazyky. Některé články již byly napsané a přeložené komunitou OSHwiki do jiných jazyků, než je angličtina.

28/07/2015
Small and Micro Enterprises

Mikropodniky a malé podniky jsou pro evropské hospodářství nesmírně důležité. V roce 2013 představovaly malé a střední podniky (MSP) 99,8 % všech nefinančních podniků v EU. Projekt agentury EU-OSHA s názvem „Zlepšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v mikropodnicích a malých podnicích v Evropě“ si klade za cíl určit klíčové podmínky, které utvářejí prostředí, v němž lze výrazně zlepšit řízení BOZP.

07/07/2015
Benchmarking iniciatives EU-OSHA

In a recent report, EU-OSHA reviews benchmarking schemes throughout Europe. Case studies of occupational safety and health (OSH) schemes outline success factors and obstacles and demonstrate the diversity of schemes that exist in Europe.
Benchmarking can help to reduce accidents and ill health, improve compliance with the law and cut costs. The report provides practical guidance on how you can set up an OSH benchmarking scheme of your own.

01/07/2015
Luxembourg Presicency logo

On 1 July 2015, the Presidency of the Council of the EU is transferred from Latvia to Luxembourg. The Presidency's responsibilities include chairing meetings of the Council of the EU — a major decision-making body.

Luxembourg’s Presidency is the final term of the current Presidency trio (Italy–Latvia–Luxembourg), the main objectives of which have been to overcome the economic crisis, boost growth, create new jobs, seize digital opportunities and protect fundamental rights.

Pages