You are here

Hlavní zprávy

12/07/2016

Chce vaše organizace o své činnosti v oblasti své odpovědnosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci informovat širší publikum a síť podobně smýšlejících mezinárodních skupin?

Chce si vaše mediální organizace zlepšit pověst, rozšířit síť a více se zviditelnit?

Pokud ano, podejte žádost a staňte se partnerem kampaně Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku.

07/07/2016

Řídíte aktivně ve své organizaci bezpečnost a ochranu zdraví při práci? Zohledňujete přitom, jak důležité je v souvislosti se stárnutím pracovní síly zajistit udržitelnost pracovního života? Pokud ano, zúčastněte se soutěže Ceny za správnou praxi pořádané v rámci kampaně Zdravé pracoviště 2016–2017 a podělte se s ostatními o vámi používané osvědčené postupy.

01/07/2016

Předsednictví Rady EU převezme od Nizozemska dne 1. července 2016 Slovensko.

Slovenské předsednictví bude druhým funkčním obdobím současné trojice předsednictví, která kromě Nizozemska zahrnuje i Maltu.

Slovenské předsednictví se zaměří na:

23/06/2016

OiRA je u mikropodniků a malých podniků v Evropě čím dál oblíbenějším nástrojem pro hodnocení rizik.

OiRA je internetová aplikace vyvinutá agenturou EU-OSHA, která mikropodnikům a malým podnikům umožňuje provádět hodnocení rizik a plány prevence. K tomu slouží interaktivní nástroje uzpůsobené odvětví, jazyku a vnitrostátní situaci uživatele.

21/06/2016

Ke kampani Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku na období 2016–2017, která se zaměřuje na udržitelný pracovní život a zdravé stárnutí, se připojila první vlna oficiálních partnerů kampaně. Připojením ke kampani mohou organizace jít příkladem a stát v čele při realizaci praktických řešení pro řízení věku na pracovišti. Výhodami pro partnery kampaně jsou větší zviditelnění, možnost používat nástroje a materiály kampaně, navazování kontaktů a výměna poznatků.

14/06/2016

Výroční zpráva agentury EU-OSHA za rok 2015 vyzdvihuje hlavní činnosti agentury v uvedeném roce. Všechny stěžejní projekty agentury byly úspěšné: byla zveřejněna první zjištění průzkumu ESENER-2, projekt OiRA získal certifikát správné praxe a summitem Zdravé pracoviště v Bilbau byla završena kampaň Zdravé pracoviště zvládne i stres.

Pages