You are here

Hlavní zprávy

08/02/2016

Jako součást nových internetových stránek o Napovi jsme vytvořili centrum stahování. Nyní můžete procházet všechny filmy o Napovi a přidávat celé filmy nebo jen ukázky z nich do svého „košíku stahování“. Až budete hotovi, můžete si jednoduše stáhnout všechny uložené položky najednou. Díky této nové funkci bude sledování a stahování filmů o Napovi rychlejší a jednodušší. Používání postavičky Napa a zábava s ním je nyní ještě snazší!

Přístup k filmům o Napovi

01/02/2016

Zajímají Vás zdroje informací z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? Výběr našich publikací je široký, od podrobných zpráv o výzkumu po aktuální elektronická fakta určená pro pracoviště. Všechny jsou zdarma ke stažení. V naší knihovně můžete vyhledávat podle jazyka, tématu nebo klíčového slova. Naleznete zde velké množství mnohojazyčných publikací souvisejících s hlavními oblastmi a tématy BOZP.


Navštivte sekci publikací


 

18/01/2016

Napo pro učitele je on-line soubor nástrojů pro poučnou, a přesto zábavnou a nápaditou výuku za pomoci filmů o Napovi s cílem seznamovat s tématy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci děti na základních školách. Hlavní sdělení a vzdělávací cíle, tvůrčí nápady na aktivity a flexibilní plány hodin jsou předkládány v podobě balíčků zdrojů a jsou koncipovány tak, aby je bylo možné použít v rámci stávajících osnov. Program vypracovala agentura EU-OSHA spolu s konsorciem Napo.

16/12/2015
Seasons-greetings 15/16

ředitelka a všichni zaměstnanci Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci by Vám rádi popřáli veselé Vánoce a šťastný nový rok. Ať je pro Vás rok 2016 rokem plným osobního štěstí a pracovních úspěchů ve stále zdravějším a bezpečnějším prostředí!

15/12/2015
Cover_report 678

Nová zpráva představuje zjištění projektu, který se zaměřil na klíčové faktory efektivního využití výsledků prognostických studií při tvorbě politik. Projekt Prognóza agentury EU-OSHA se věnuje pohledu nad rámec současných „vznikajících“ rizik na pracovišti s cílem pokusit se předvídat vývoj v dlouhodobějším horizontu. Zpráva nastiňuje jednotlivé druhy vlivů, kterých lze dosáhnout prostřednictvím prognostických studií, a popisuje klíčové faktory vedoucí k úspěchu při dosahování vlivů na politiku.

04/12/2015
E-tools Seminar 2015

Elektronické nástroje jsou interaktivní a poskytují výstupy přizpůsobené uživateli. Elektronické nástroje v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) mohou například zjišťovat nebezpečí a rizika na pracovišti a poskytovat řešení pro prevenci rizik v oblasti BOZP. Je však také možné sledovat využívání elektronického nástroje i posuzovat efektivitu a funkčnost.

26/11/2015

Webové stránky o Napovi jsme zcela přepracovali. Díky uživatelsky přívětivějšímu a přístupnějšímu formátu vypadají nové webové stránky skvěle a přinášejí zajímavé doplňující funkce. Například jsou nyní k dispozici i pro mobilní zařízení a tablety - vše, co vás zajímá o Napovi, tak máte neustále k dispozici.

Pages