You are here

Hlavní zprávy

25/08/2016
Sexual harassment and violence infographics

Sexuální obtěžování a násilí na pracovišti často jejich obětem způsobují velmi závažné problémy. Tyto dvě infografiky zobrazují nejdůležitější údaje o těchto otázkách, vysvětlují danou problematiku a poukazují na skutečnost, že je nutné ji brát velmi vážně.

Podívejte se na ně a předejte tyto informace dál

Kampaň Zdravé pracoviště zaměřená na stres a psychosociální rizika

09/08/2016

Víte, že agentura EU-OSHA je jedním z 15 přidružených členů sítě Enterprise Europe Network (EEN), což je celosvětově největší síť podporující malé a střední podniky?

Síť EEN vede databázi obchodních příležitostí umožňujících malým a středním podnikům inovovat jejich procesy a růst v mezinárodním měřítku. Agentura EU-OSHA se jako přidružený člen této sítě podílí na zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v malých a středních podnicích.

12/07/2016

Chce vaše organizace o své činnosti v oblasti své odpovědnosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci informovat širší publikum a síť podobně smýšlejících mezinárodních skupin?

Chce si vaše mediální organizace zlepšit pověst, rozšířit síť a více se zviditelnit?

Pokud ano, podejte žádost a staňte se partnerem kampaně Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku.

Pages