You are here

Hlavní zprávy

06/10/2015

Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2015 nabídne celou řadu událostí a aktivit, do kterých se můžete zapojit. Koná se od 19. do 23. října v rámci kampaně Zdravé pracoviště nazvané Jde to i bez stresu. Zapojte se a zjistěte, proč je předcházení psychosociálním rizikům a jejich řízení pro pracovníky i podniky tak významné.

Zjistěte, jaké události se konají ve vaší zemi.

01/10/2015
Healthy Workplaces Summit 2015

Na summitu Zdravé pracoviště 2015 se sejdou přední evropští odborníci a činitelé s rozhodovacími pravomocemi. Vymění si správnou praxi a budou se zabývat budoucími strategiemi řízení stresu a psychosociálních rizik v evropských podnicích. Událost se koná ve dnech 3. a 4. listopadu 2015 ve španělském Bilbau a uzavře 2letou kampaň Zdravé pracoviště, která se týká řízení stresu a psychosociálních rizik při práci.

22/09/2015
Older workers

Pilotní projekt Evropského parlamentu týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví starších pracovníků, kterým Evropská komise v roce 2013 pověřila agenturu EU-OSHA, se blíží do závěrečné fáze. Výsledky projektu předloží agentura EU-OSHA dne 22. září na konferenci v Bruselu, kterou zahájí poslanec EP Ole Cristensen. Odborníci na BOZP a zástupci Komise a sociálních partnerů z EU mají příležitost prodiskutovat a potvrdit výsledky a předložit vstupní údaje pro závěrečnou analýzu, která by měla být zveřejněna začátkem roku 2016.

07/09/2015
Funding guide

If you are trying to identify funding sources for activities, initiatives or projects related to occupational safety and health (OSH), then look no further than the EU-OSHA funding guide.

Targeting EU-OSHA’s stakeholders, the guide provides a comprehensive and up-to-date overview of European funding opportunities.

31/08/2015
Legislation at EU-OSHA's Website

Vnitrostátní právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v členských státech se řídí evropskými právními předpisy. Patří mezi ně právně závazné směrnice EU a nezávazné pokyny EU, jejichž cílem je usnadnit provádění předpisů a norem EU.

Více informací o evropských a vnitrostátních právních předpisech upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci

20/08/2015
Napo Electricity videos

Elektřina je dobře známá a neodmyslitelná součást každodenního života, a to i na pracovišti. Pokud se s ní však nezachází správně, může pracovníky zranit nebo zabít a způsobit škody. Existují jednoduchá preventivní opatření, která mohou významným způsobem snížit riziko poranění při práci s elektřinou nebo v její blízkosti. Film „Napo v … šoku!“ popisuje běžná ohrožení a rizika zásahu elektrickým proudem a obsahuje několik tipů v oblasti prevence a bezpečnosti.

18/08/2015
OSHwiki connecting community

OSHwiki je ideální způsob pro sdílení specializovaných znalostí a pro spolupráci na internetu v rámci komunity zabývající se bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP).

Články na OSHwiki píší akreditovaní odborníci a akademičtí pracovníci specializující se na BOZP. Přístup na tuto platformu však mají všichni a je bezplatný, uživatelé si zde mohou přečíst řadu různých informativních článků. Tato platforma navíc podporuje všechny jazyky. Některé články již byly napsané a přeložené komunitou OSHwiki do jiných jazyků, než je angličtina.

Pages