Hlavní zprávy

03/01/2020

Chorvatsko v rámci svého předsednictví Rady EU, kterého se ujmulo 1. ledna 2020, podporuje „silnou Evropu ve světě výzev“.

Chorvatské předsednictví se zavazuje posílit evropský pilíř sociálních práv a výhody, které přináší evropským občanům z hlediska spravedlivých pracovních podmínek a zdravotní péče, a rovněž v maximální míře využít příležitostí, které nabízí digitalizace pro udržitelný růst.

Více informací o předsednictví Rady

20/12/2019

Laura Artal via pixabay.com

Co dělají země v celé Evropě i za jejími hranicemi pro vyřešení muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací? Našich 25 nových případových studií zkoumá jednotlivé vnitrostátní politické iniciativy v oblasti prevence a řízení muskuloskeletálních poruch. Popisují výsledky jednotlivých iniciativ, faktory úspěchu a výzvy a potenciál pro uplatnitelnost v jiných odvětvích nebo zemích.

17/12/2019

Jelikož zanedlouho vstoupíme do roku 2020, nastala chvíle k reflexi: v agentuře EU-OSHA se ohlížíme za 25. rokem plným osvětových a výzkumných činností, které jsou výsledkem našeho neutuchajícího úsilí pomáhat zlepšovat pracovní podmínky v Evropě.

Díky naší angažované síti národních kontaktních míst, sociálních partnerů, partnerů kampaně a dalších zúčastněných subjektů se naše poselství podporující kulturu prevence rizik v roce 2019 výrazně rozšířilo.

16/12/2019

Neuvěřitelný potenciál digitálních technologií mění pracoviště, ale co to znamená pro bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků? Nová brožura agentury poskytuje přehled její probíhající práce v oblasti digitalizace (včetně nedávného prognostického projektu) a jejího dopadu na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP).

Brožura upozorňuje, jak bychom mohli minimalizovat potenciální negativní důsledky digitalizace pro BOZP. A co více, ukazuje, jak můžeme využívat digitální technologie ke zlepšení prevence na pracovišti.

13/12/2019

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

V návaznosti na úspěšný závěrečný summit kampaně by agentura EU-OSHA chtěla poděkovat všem partnerům za jejich účast v kampani na období 2018–2019 s názvem Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou. Právě díky jejich usilovné práci byla kampaň tak účinná.

Již probíhají přípravy na další kampaň. Kampaň na období 2020–2022 – Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž – se zaměřuje na muskuloskeletální poruchy, které jsou přetrvávajícím problémem postihujícím miliony pracovníků napříč Evropou.

09/12/2019

 © EU-OSHA / Fernando Aramburu

Dvoudenní akce pořádané v Bilbau se zúčastnili tvůrci politik, sociální partneři, zástupci kontaktních míst agentury EU-OSHA, oficiální partneři kampaně, mediální partneři a další zainteresovaní subjekty, aby společně oslavili zakončení kampaně Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou.

Předávání cen za správnou praxi bylo velmi emotivní. Delegáti si vyměňovali příklady správné praxe, zhodnotili získané zkušenosti a potvrdili své odhodlání řešit budoucí výzvy společně.

Pages

Pages