You are here

Hlavní zprávy

25/05/2016

On 25 May 2016, six organisations, including EU-OSHA, the European Commission and the European social partners signed a Covenant agreeing to participate in a new Roadmap for a scheme to reduce exposures to carcinogens in the workplace. The initiative starts with the Netherlands EU Presidency in 2016 and is supported by the Austrian EU Presidency in 2019.

19/05/2016

Hledáte praktické informace a rady, jak se vypořádat s věkem v práci? Máte štěstí. Agentura EU-OSHA vydala společně se svou kampaní Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku elektronického průvodce řízením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souvislosti se stárnoucí pracovní silou. V elektronickém průvodci naleznou užitečné informace zaměstnavatelé, pracovníci, řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů i odborníci na BOZP. Vyberte si svůj profil a dozvíte se víc.

06/05/2016

Letos si dne 9. května připomeneme 66. výročí tzv. Schumanovy deklarace, která byla historickým počátkem evropské integrace.

Agentura EU-OSHA jakožto agentura Evropské unie usiluje o zlepšování života občanů podporováním bezpečných a zdravých pracovišť v celé Evropě. Naše nová kampaň na období 2016–2017 s názvem Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku je již v plném proudu.

Do oslav Dne Evropy se zapojíme otevřením informačního stánku v Bilbau s cílem šířit poselství kampaně o udržitelné práci a zdravém stárnutí.

02/05/2016

Letos se od 31. října do 6. listopadu koná 59. ročník festivalu dokumentárních filmů v Lipsku (DOK Leipzig).

Agentura EU-OSHA se jako každoročně na festivalu podílí předáním filmové ceny v rámci kampaně Zdravé pracoviště. Jedná se o ocenění nejlepšího dokumentárního nebo animovaného filmu na pracovní tematiku. Vítěz obdrží 5 000 EUR a agentura zajistí vydání 1 000 DVD s vítězným filmem opatřeným titulky v několika evropských jazycích. 

26/04/2016

Psychosociální rizika a stres při práci jsou v současnosti uznávány jako globální problémy, s nimiž se potýkají všechny země, všechna povolání a všichni pracovníci.

Stresem na pracovišti je třeba se zabývat nejen z důvodu ochrany zdraví a dobrých pracovních podmínek zaměstnanců, ale i produktivity a konkurenceschopnosti podniků v Evropě a na celém světě.

21/04/2016

Pokud jste mezinárodní nebo celoevropská organizace či společnost, agentura EU-OSHA vás zve, abyste se stali oficiálním partnerem kampaně Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku 2016–17.

Postavení oficiálního partnera kampaně přináší řadu výhod, od velkého množství příležitostí k navazování kontaktů a výměně informací o správné praxi až po zvýšení viditelnosti a získání uznání za váš příspěvek.

15/04/2016

Dne 15. dubna 2016 agentura EU-OSHA společně s Evropskou komisí a nizozemským předsednictvím Rady EU v Bruselu zahájí svoji kampaň na období 2016–2017 s názvem Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku. Nová kampaň se zaměřuje na udržitelnou práci a zdravé stárnutí od začátku pracovního života a zdůrazňuje význam prevence rizik v průběhu celé kariéry zaměstnance.

Pages