You are here

Hlavní zprávy

22/03/2017

Ve dnech 22. a 23. března 2017 se v Bruselu uskuteční akce pro partnery kampaně Zdravé pracoviště zaměřená na sdílení příkladů správné praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Součástí akce bude slavnostní vyhlášení vítězů soutěže „Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště pro oficiální partnery kampaně“, kterého se zúčastní Marianne Thyssenová, komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu.

14/03/2017

An international conference looking at the challenges of Europe’s ageing workforce takes place on 14 March in Florence, Italy. 

The event provides a platform to discuss models of integration of older workers necessary to achieve a sustainable working life and an active ageing in good health in today’s rapidly changing, technology-driven world of work.

EU-OSHA Director Christa Sedlatschek takes part in the conference with the presentation ‘Toward an active working society: a European global perspective”.

08/03/2017

8. březen, který se původně nazýval Mezinárodní den pracujících žen, se slaví již více než 100 let jako výraz uznání role žen a jejich podílu na rozvoji společnosti.

V Evropské unii tvoří ženy 45 % zaměstnaného obyvatelstva. Při navrhování velkého množství pracovišť je však stále brán v úvahu pouze typický pracující muž.
K bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je třeba zaujmout přístup zohledňující rovnost žen a mužů, aby byl ženám umožněn zdravější, bezpečnější a produktivnější pracovní život. To zahrnuje opatření k zajištění udržitelné práce pro stárnoucí pracovní sílu.

20/02/2017

Světový den sociální spravedlnosti, 20. únor, je skvělou příležitostí k ocenění a propagaci pokračujícího úsilí o vytvoření evropského pilíře sociálních práv.

V rychle se měnícím světě práce se objevují nové problémy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyvolané méně stabilními zaměstnaneckými vztahy, novými způsoby práce a stárnoucí pracovní silou.

Pages