Hlavní zprávy

Inteligentní digitální systémy vstoupily do našich životů s cílem zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků se budou technologie, jako jsou umělá inteligence, nositelná zařízení a rozšířená realita, využívat ve stále větší míře. Pokud si chcete rozšířit své znalosti o inteligentních digitálních...

Spolupráce s roboty za účelem usnadnění výkonu naší práce a zvýšení bezpečnosti pracovních míst již není hudbou budoucnosti. Agentura EU-OSHA analyzovala využívání robotiky a systémů založených na umělé inteligenci k automatizaci úkolů na pracovištích, přičemž zvláštní pozornost věnovala jejich dopadu na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. Cílem analýzy je pochopit, jak...

Změna klimatu se již stala skutečností a může ohrozit pracovní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. V řadě odvětví mohou být pracovníci vystaveni zvyšujícím se teplotám okolí, čímž vzniká tepelný stres. Nejvíce ohroženi jsou pracovníci v zemědělství a ve stavebnictví, kteří pracují venku, i když s tepelným stresem se mohou potýkat i pracovníci uvnitř budov. Nový...

Agentura EU-OSHA právě zveřejnila osm případových studií, které by mohly umožnit lepší pochopení toho, jak lze úspěšně zavést automatizaci úkolů prostřednictvím systémů založených na umělé inteligenci, aby se zajistily dobré pracovní podmínky pracovníků. Tyto případové studie zkoumají dopad těchto systémů na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a identifikují hnací síly...

Agentura EU-OSHA dnes vydává svou nejnovější zprávu Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v Evropě: situace a trendy v roce 2023 při příležitosti summitu EU o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP). Zpráva poskytuje přehled možných zlepšení, stagnujících trendů, problematických oblastí a budoucích výzev v oblasti BOZP. Údaje jsou také integrovány do našeho uživatelsky...

Digitální pracovní platformy přeměnily svět práce a přinesly nové výzvy, kterými je třeba se přímo zabývat. V současné době je v EU více než 500 aktivních platforem. Ty sice vytváří pracovní příležitosti, jejich pracovníci však čelí rizikům, jako je intenzifikace práce, omezené uplatňování předpisů v oblasti BOZP a nejistota zaměstnání. Práce pro digitální pracovní platformu...

Evropský rok dovedností zahajuje Evropská komise u příležitosti Dne Evropy 9. května 2023. Cílem Evropského roku dovedností, který bude trvat do 9. května 2024, je zvýšit povědomí o důležitosti dovedností pro zaměstnanost, konkurenceschopnost a růst. Agentura EU-OSHA se do této iniciativy aktivně zapojuje prostřednictvím svého projektu OSHVET na podporu bezpečnosti a ochrany...

Na našich internetových stránkách jsme právě zveřejnili nový tematický oddíl věnovaný odvětví zdravotní a sociální péče a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) Představuje probíhající výzkum zaměřený na to, jak docílit bezpečných a zdravých pracovišť pro pracovníky v tomto odvětví. V tomto oddíle budou shrnuta hlavní zjištění výzkumného projektu agentury EU-OSHA na téma...

Pro nadcházející kampaň Zdravé pracoviště na období 2023–2025, která je zaměřena na digitální technologie na pracovišti, jsme vytvořili a již spustili zcela nové internetové stránky. Využijte průvodce po velkém množství zdrojů a informací o této kampani a seznamte se s riziky a přínosy digitalizace v práci a se způsoby, jak zajistit, aby pracovníci zůstali v bezpečí a zdraví...

Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyhlašovaný Mezinárodní organizací práce (MOP), který si připomínáme každoročně 28. dubna, se letos zaměřuje na podporu bezpečného a zdravého pracovního prostředí jakožto základní zásady a práva na pracovišti. Agentura EU-OSHA k oslavě tohoto dne přistupuje v kontextu zásady číslo 10 Evropského pilíře sociálních práv, která...