You are here

Hlavní zprávy

26/11/2015

Webové stránky o Napovi jsme zcela přepracovali. Díky uživatelsky přívětivějšímu a přístupnějšímu formátu vypadají nové webové stránky skvěle a přinášejí zajímavé doplňující funkce. Například jsou nyní k dispozici i pro mobilní zařízení a tablety - vše, co vás zajímá o Napovi, tak máte neustále k dispozici.

23/11/2015
E-tools Seminar 2015

Změny na trhu práce a nástup nových technologií mají dopad na to, kde a jak pracujeme. Zapojování on-line komunity do práce (tzv. crowdsourcing) vede ke stále častějšímu přesunu pracovní činnosti mimo tradiční kancelář. Vzhledem k čím dál tím konkurenčnějšímu pracovnímu prostředí je vysoce pravděpodobné, že na pracovištích vzroste používání drog zvyšujících výkonnost. Navíc dochází ke stále rychlejšímu vývoji v oblasti robotiky a umělé inteligence.

03/11/2015
Healthy Workplaces Summit 2015

Agentura EU-OSHA završí svoji dvouletou kampaň „Jde to i bez stresu“ na summitu Zdravé pracoviště 2015 v Bilbau, ve Španělsku, ve dnech 3.–4. listopadu 2015. Na programu jsou klíčová politická prohlášení, souběžná zasedání o osvědčených postupech pro řízení stresu a psychosociálních rizik, strategiích, programech a inovativních způsobech komunikace o BOZP.

23/10/2015

Květen 2018 je podle nařízení REACH konečná lhůta pro registraci chemických látek vyráběných v EU nebo do EU dovážených. Do tohoto data jsou společnosti také povinny shromáždit veškeré dostupné informace o vlastnostech chemických látek a aktualizovat bezpečnostní listy. EKOS vyzývá zástupce zaměstnanců ze společností, které chemické látky používají, aby se ujistili, že látky používané jejich společností budou zaregistrovány do května 2018 a že se uplatňují opatření k řízení rizik, jejichž cílem je zajistit bezpečné používání chemických látek.

19/10/2015

Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2015 se uskuteční ve dnech 19. až 20. října a během něj budou probíhat akce po celé Evropě. Pozornost bude zaměřena na stres při práci a psychosociální rizika i na sexuální obtěžování a násilí třetích stran. Jelikož se kampaň na téma „Zdravé pracoviště“ blíží před koncem tohoto roku ke svému závěru, je Evropský týden pro mnoho zemí vhodnou příležitostí k završení vlastních kampaní, diskusi o zjištěních, sdílení příkladů správné praxe a ke zkoumání budoucích strategií pro řízení stresu a psychosociálních rizik na pracovišti.

15/10/2015
Sexual harassment and violence infographics

Sexuální obtěžování a násilí na pracovišti často jejich obětem způsobují velmi závažné problémy. Tyto dvě infografiky zobrazují nejdůležitější údaje o těchto otázkách, vysvětlují danou problematiku a poukazují na skutečnost, že je nutné ji brát velmi vážně.

Podívejte se na ně a předejte tyto informace dál

Kampaň Zdravé pracoviště zaměřená na stres a psychosociální rizika

Pages