Hlavní zprávy

10/09/2020

Source: XoTrunk – INAIL/Italian Institute of Technology (IIT) project on collaborative exoskeletons

Pracovní exoskelety jsou nositelná pomocná zařízení, která snižují fyzickou zátěž při práci. Mohou být řešením v případech, kdy nejsou dostačující jiná technická, organizační nebo ergonomická opatření. Jejich využití však zůstává omezené. Aby tato zařízení byla obecně přijímána a využívána větší měrou a aby byla efektivní při prevenci muskuloskeletálních poruch, je důležité jejich konstrukci přizpůsobit lidskému tělu a zajistit hodnocení biomechanických rizik.

08/09/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Pracoviště v EU musí zajistit připravenost na rozšíření onemocnění COVID-19 v budoucnosti, včetně zajištění proočkovanosti proti sezónní chřipce, a to zejména v klíčových odvětvích a povoláních, jako jsou zdravotničtí pracovníci.

Snížení zátěže spojené se sezónní chřipkou vyžaduje koordinovanou reakci zahrnující kroky s cílem zvýšit míru využívání očkování proti chřipce v členských státech a preventivní opatření k omezení jejího šíření.

03/09/2020

 © EU-OSHA

Oficiální zahájení kampaně Zdravé pracoviště na období 2020–2022 se blíží. Zástupci evropských a mezinárodních organizací se mohou informovat o kampani a výhodách statusu oficiálního partnera kampaně na virtuálním setkání s partnery.

Na tomto setkání, které se vzhledem k pandemii COVID-19 bude konat on-line, bude zahájeno podávání žádostí o partnerství. Stát se oficiálním partnerem kampaně je pro organizace příležitostí k výměně zkušeností, propagaci jejich správné praxe a zviditelnění.

25/08/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Je nám známo, že v důsledku pracovních úrazů, špatného zdravotního stavu a úmrtí souvisejících s prací vznikají jednotlivcům, zaměstnavatelům, vládám i společnosti obrovské ekonomické náklady. Jak ale vypracovat přesnou metodu k odhadu výše těchto nákladů?

Abychom lépe porozuměli ekonomické zátěži, prozkoumali jsme pět členských států EU s využitím i dvou odlišných přístupů k odhadu nákladů.

18/08/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Umělá inteligence a pokročilá robotika se stávají běžnou součástí pracovního života, přičemž tyto digitální technologie budou mít stále větší dopad na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Brožura o našem výzkumu v oblasti digitalizace je nyní k dispozici v různých jazykových verzích. Představuje výzvy pro bezpečnost a ochranu zdraví v souvislosti s digitalizací a příležitosti, které digitalizace vytváří, pro zlepšení pracovních podmínek.

12/08/2020

Photo by Lucas Vasques on Unsplash

S ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19 a nouzovou situaci v oblasti klimatu, která vyžaduje naléhavá celosvětová opatření, nabyla aktivní účast mladých lidí zásadního významu. Právě proto se na Mezinárodní den mládeže, který si připomínáme dne 12. srpna, zaměříme na zapojení mladých lidí na všech úrovních společnosti do smysluplných iniciativ, které mají zmírnit současné problémy.

10/08/2020

© EU-OSHA

Barometr BOZP je prvním nástrojem pro vizualizaci dat s aktuálními informacemi o stavu a trendech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v evropských zemích.

Zahrnuje čtyři skupiny ukazatelů týkajících se řady témat BOZP, jako jsou orgány působící v oblasti BOZP, vnitrostátní strategie, pracovní podmínky a statistiky týkající se BOZP. Umožňuje vizualizaci a porovnávání dat, vytváření grafických objektů a stahování zpráv o konkrétních tématech.

Nyní můžete generovat podrobné zprávy o jednotlivých zemích, které obsahují údaje o všech ukazatelích v kostce.

Pages

Pages