You are here

Hlavní zprávy

28/09/2016

Safe and healthy workplaces are key to ensuring good health in general and reducing health-care costs.

EU-OSHA’s workshop on ‘Work and health’ sheds light on how workplaces can help to relieve the unprecedented pressures on Europe’s health systems. The European Health Forum brings together health-related policy-makers and experts and is one of the most important health-related events of the year.

26/09/2016

Bulharský inspektorát práce zahájil projekt zaměřený na zvyšování povědomí zaměstnavatelů a zaměstnanců o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Projekt s názvem „Optimalizace a inovace“ zahrnuje informační kampaň realizovanou přímo v podnicích zástupci inspektorů práce s cílem propagovat hodnocení rizik na pracovišti prostřednictvím nástrojů OiRA a další správné postupy v oblasti BOZP.

21/09/2016

The 3rd Advisory Committee on Safety and Health (ASCH) Workshop on National OSH Strategies is taking place in Luxembourg from 21st to 22nd of September 2016.

ASCH is a tripartite body, aimed to streamline the consultation process in the field of safety and health at the workplace and support the European Commission in the preparation, implementation and evaluation of OSH related activities. During two days, this Committee of experts will be discussing the current situation of national OSH strategies, their methodology and evolution.

08/09/2016
Legislation at EU-OSHA's Website

Vnitrostátní právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v členských státech se řídí evropskými právními předpisy. Patří mezi ně právně závazné směrnice EU a nezávazné pokyny EU, jejichž cílem je usnadnit provádění předpisů a norem EU.

Více informací o evropských a vnitrostátních právních předpisech upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci

01/09/2016
OSHwiki connecting community

OSHwiki je ideální způsob pro sdílení specializovaných znalostí a pro spolupráci na internetu v rámci komunity zabývající se bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP).

Články na OSHwiki píší akreditovaní odborníci a akademičtí pracovníci specializující se na BOZP. Přístup na tuto platformu však mají všichni a je bezplatný, uživatelé si zde mohou přečíst řadu různých informativních článků. Tato platforma navíc podporuje všechny jazyky. Některé články již byly napsané a přeložené komunitou OSHwiki do jiných jazyků, než je angličtina.

25/08/2016
Sexual harassment and violence infographics

Sexuální obtěžování a násilí na pracovišti často jejich obětem způsobují velmi závažné problémy. Tyto dvě infografiky zobrazují nejdůležitější údaje o těchto otázkách, vysvětlují danou problematiku a poukazují na skutečnost, že je nutné ji brát velmi vážně.

Podívejte se na ně a předejte tyto informace dál

Kampaň Zdravé pracoviště zaměřená na stres a psychosociální rizika

19/08/2016

Pokud jste mezinárodní nebo celoevropská organizace či společnost, agentura EU-OSHA vás zve, abyste se stali oficiálním partnerem kampaně Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku 2016–17.

Postavení oficiálního partnera kampaně přináší řadu výhod, od velkého množství příležitostí k navazování kontaktů a výměně informací o správné praxi až po zvýšení viditelnosti a získání uznání za váš příspěvek.

Pages