You are here

Hlavní zprávy

28/07/2015
Small and Micro Enterprises

Mikropodniky a malé podniky jsou pro evropské hospodářství nesmírně důležité. V roce 2013 představovaly malé a střední podniky (MSP) 99,8 % všech nefinančních podniků v EU. Projekt agentury EU-OSHA s názvem „Zlepšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v mikropodnicích a malých podnicích v Evropě“ si klade za cíl určit klíčové podmínky, které utvářejí prostředí, v němž lze výrazně zlepšit řízení BOZP.

07/07/2015
Benchmarking iniciatives EU-OSHA

In a recent report, EU-OSHA reviews benchmarking schemes throughout Europe. Case studies of occupational safety and health (OSH) schemes outline success factors and obstacles and demonstrate the diversity of schemes that exist in Europe.
Benchmarking can help to reduce accidents and ill health, improve compliance with the law and cut costs. The report provides practical guidance on how you can set up an OSH benchmarking scheme of your own.

01/07/2015
Luxembourg Presicency logo

On 1 July 2015, the Presidency of the Council of the EU is transferred from Latvia to Luxembourg. The Presidency's responsibilities include chairing meetings of the Council of the EU — a major decision-making body.

Luxembourg’s Presidency is the final term of the current Presidency trio (Italy–Latvia–Luxembourg), the main objectives of which have been to overcome the economic crisis, boost growth, create new jobs, seize digital opportunities and protect fundamental rights.

10/06/2015
Welcome to EU-OSHA website

S potěšením vám představujeme naše přepracované internetové stránky, které přinášejí nový vzhled a jednoduchou navigaci.

Tyto nové stránky jsou do vysoké míry propojeny s platformou OSHwiki agentury EU-OSHA a rovněž plně přizpůsobeny mobilním technologiím, abychom vám co nejvíce usnadnili vyhledávání informací o tom, čím se zabýváme a jak bychom vám mohli pomoci.
Neváhejte a seznamte se s novými internetovými stránkami agentury EU-OSHA.


Váš tým agentury EU-OSHA

01/06/2015
ICOH Congress Poster

Ve dnech 31. května až 5. června se v konferenčním a veletržním centru COEX v jihokorejském Soulu bude konat 31. mezinárodní kongres o ochraně zdraví při práci.

Hlavním tématem letošního ročníku kongresu je „Globální harmonie pro ochranu zdraví při práci: Spojme svět“. Jeho cílem je zvýšit celosvětovou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zmenšením rozdílů mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi.

26/05/2015

Dne 31. května si každoročně připomínáme Světový den bez tabáku, který upozorňuje na zdravotní rizika související s užíváním tabáku a zdůrazňuje potřebu přijímat účinná opatření ke snižování spotřeby tabáku.

Je známo, že kouření tabáku je spojeno s výskytem onemocnění dýchacích cest a kardiovaskulárních chorob, jakož i velmi významného zvýšení rizika výskytu určitých forem rakoviny. Vystavení tabákovému kouři neboli pasivní kouření je však v EU rovněž významnou příčinou onemocnění, zdravotních postižení i úmrtí.

Pages