You are here

Hlavní zprávy

24/11/2016

Agenturu EU-OSHA podporuje nyní při propagaci proaktivního řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v případě stárnoucí pracovní síly stovka oficiálních partnerů kampaně z celoevropských organizací a nadnárodních společností a více než 30 mediálních partnerů. Tato aktivní podpora a odhodlání potvrzují jejich přesvědčení, že bezpečná a zdravá pracoviště jsou nedílnou součástí dalšího hospodářského úspěchu a udržitelné budoucnosti.

 

Seznamte se s novými partnery kampaně

08/11/2016

K pochopení nákladů na nemoci z povolání a úmrtí související s výkonem povolání, jakož i skutečných přínosů řádného řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou třeba kvalitní údaje.

Agentura EU-OSHA se zabývá touto problematikou ve svém dvoufázovém projektu s názvem „Náklady a přínosy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, jehož cílem je vytvořit model ekonomických nákladů umožňující stanovit spolehlivé odhady nákladů.

02/11/2016

Převážná většina (92,4 %) podniků v EU je klasifikována jako mikropodniky. Jejich význam pro evropské hospodářství je obrovský, zaměstnávají 67,4 % celkově zaměstnaných osob v Evropě.

V aktualizované sekci našich internetových stránek věnované mikropodnikům a malým podnikům naleznete nové informace o problémech v oblasti řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), s nimiž se tyto podniky potýkají, a dozvíte se více o on-line interaktivním nástroji agentury EU-OSHA s názvem OIRA, jehož účelem je pomoci mikropodnikům a malým podnikům s hodnocením rizik.

25/10/2016

The Occupational Safety and Health Conference “A better preventive culture in a new labour market” takes place on 24 and 25 October 2016 in Bratislava, under the auspices of the Slovak EU Presidency.

The event focuses on strengthening awareness of occupational safety and health (OSH), training at work and the management of new risks posed by new technologies, new forms of employment and an ageing workforce.

Pages