You are here

Akce

Akce na téma BOZP

Na této stránce naleznete kalendář akcí na téma bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP) v Evropě a ve světě. Seznam obsahuje hlavní akce v oblasti BOZP, které pořádá přímo agentura EU-OSHA, subjekty zainteresované na její činnosti a její partneři i další příslušné organizace.

Kvě 2019 - Events

Červen 2019 - Events

Pages