Akce

Akce

Tato stránka přináší kalendář akcí týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v Evropě i mimo ni. Přehled zahrnuje nejdůležitější akce v oblasti BOZP organizované agenturou EU-OSHA, jejími zúčastněnými stranami a partnery i dalšími relevantními organizacemi.

Ne každý se může našich akcí zúčastnit, proto zde najdete také odkazy na prezentace a shrnutí hlavních bodů z diskusí během vybraných akcí.

Kvůli šíření koronaviru se po celé Evropě ruší či odkládá řada akcí. Pokud zjistíme, že se to týká akce uvedené v našem seznamu, tuto skutečnost vyznačíme v kalendáři akcí.

Events

March 2023

April 2023

-
Bilbao, Spain

5th International Congress on Safety and Health at Work - V Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales

As a celebration of its establishment 30 years ago, and in the framework of the World Day for Safety at Health at Work, OSALAN will organise the 5th International Congress on Safety and Health at Work in Bilbao, on 24-25 April 2023. The Congress will feature a specific session on work...

-
Bilbao, Spain

ORP Congress 2023 - At work: One life, one planet

The 23rd International ORP Congress to be held in Bilbao, is without a doubt a superb venue to share ideas about occupational safety and health (OSH), healthy companies, work organization, the demands and constraints of labor requisites and business culture. It is also an opportunity to work...


Online, Europe

OSH Management in the Education sector - what are European workplaces telling us?

The ESENER in-depth study on the Education sector (published on 10 October 2022) includes an analysis of the ESENER findings for the sector across the three waves of the survey and it is complemented with expert interviews to take account of the impact of the Covid-19 pandemic in the management of...

May 2023

-
Stockholm, Sweden

Occupational safety and health summit

On 15 and 16 May 2023, the Swedish Presidency of the Council of the European Union will organise a high-level event in Stockholm putting the spotlight on healthy and safe at work and the ongoing implementation of the Strategic Framework on Health and Safety at Work 2021-2027, released by the...