Akce

Akce

Tato stránka přináší kalendář akcí týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v Evropě i mimo ni. Přehled zahrnuje nejdůležitější akce v oblasti BOZP organizované agenturou EU-OSHA, jejími zúčastněnými stranami a partnery i dalšími relevantními organizacemi.

Ne každý se může našich akcí zúčastnit, proto zde najdete také odkazy na prezentace a shrnutí hlavních bodů z diskusí během vybraných akcí.

Kvůli šíření koronaviru se po celé Evropě ruší či odkládá řada akcí. Pokud zjistíme, že se to týká akce uvedené v našem seznamu, tuto skutečnost vyznačíme v kalendáři akcí.

Events

December 2022


Online, Europe

Cedefop-Eurofound joint knowledge seminar on Skills and Job Quality as drivers of a just green transition

Cedefop and Eurofound are jointly organising a knowledge-sharing seminar on Skills and quality jobs as drivers of a just green transition. The seminar targets experts from all EU-ANSA Agencies with an interest in the “green transition”. During the seminar, Cedefop’s and Eurofound’s relevant work...

April 2023

-
Bilbao, Spain

ORP Congress 2023 - At work: One life, one planet

The 23rd International ORP Congress to be held in Bilbao, is without a doubt a superb venue to share ideas about occupational safety and health (OSH), healthy companies, work organization, the demands and constraints of labor requisites and business culture. It is also an opportunity to work...

June 2023

-
Urbino, Italy

Health and Safety at Work International Festival

The Festival, which has been organized by the Rubes Triva Foundation, in cooperation with Urbino University, in synergy with INAIL, Focal Point of the European Agency for Safety at Work, aims to be a place for discussion and debate in the European context to spread and promote the culture of health...

September 2023

-
Budapest, Hungary

13th Congress of the European Pain Federation EFIC

This is the largest international congress on pain. Within the congress in 2023 EU-OSHA will co-organise a workshop on psychosocial risks, ergonomics and return to work. The European Pain Federation EFIC is a non-profit organisation representing healthcare professionals in the fields of pain...