Dopady dlouhodobého covidu na pracovníky a pracoviště a úloha BOZP

Keywords:

U některých nemocných může covid-19 vyvolat příznaky, které přetrvávají týdny či dokonce měsíce po odeznění původní infekce. Tento jev označovaný jako dlouhodobý covid má významné dopady na pracovníky a pracoviště s důsledky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Tento diskusní dokument nastiňuje výzvy v rámci prevence a řízení souvisejících rizik v oblasti BOZP a zaměřuje se na opatření, která lze přijmout na úrovni politik, výzkumu a provádění s cílem zmírnit dopady dlouhodobého covidu. Zdůrazňuje také význam řešení těchto otázek v zájmu ochrany před případnými budoucími pandemiemi.

Stáhnout in: en