Infekce COVID-19 a dlouhodobý COVID – pokyny pro vedoucí pracovníky

Keywords:

Vedoucí pracovníci hrají zásadní úlohu v rámci pomoci zaměstnancům při návratu do práce po akutním onemocnění COVID-19 nebo dlouhodobém COVIDU. Tato příručka s pokyny stanoví kroky, kterými by se vedoucí pracovníci měli řídit, aby svým zaměstnancům vytvořili co nejlepší podmínky pro návrat do práce a setrvání v ní.

Tematicky pokrývá komunikaci se zaměstnancem, přípravu na postupný návrat do práce a vedení diskuze o přizpůsobení povinností a časového rozvrhu zaměstnance tak, aby mohl práci uspokojivě zvládat. Příručka rovněž poskytuje přehled podpory, která je vedoucím pracovníkům dostupná ze strany služeb pracovního lékařství a personálního oddělení.

Různí zaměstnanci budou vyžadovat různou úroveň podpory v závislosti na jejich pracovním zařazení a případných přetrvávajících příznacích onemocnění, takže je zásadně důležité znát jejich potřeby a pravidelně s nimi komunikovat.

Stáhnoutin: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |

Další publikace k tomuto tématu