Expozice biologickým činitelům a související zdravotní problémy v rostlinné výrobě

Keywords:

Tento diskusní dokument uvádí výsledky výzkumu, které potvrzují, že vysoce rizikovou skupinou, pokud jde o expozici biologickým činitelům při práci, jsou pracovníci v odvětví rostlinné výroby (zemědělci, pěstitelé plodin a pracovníci ve sklenících). Vzhledem k povaze jejich práce přicházejí pravidelně do styku s řadou různých biologických činitelů, což vede k vysokému výskytu nemocí z povolání v tomto odvětví.

Diskusní dokument zkoumá účinky na zdraví v souvislosti s expozicí biologickým činitelům a zabývá se jak nejzranitelnějšími pracovníky, tak vznikajícími riziky. Uvádí příklady úspěšných politických opatření, která jsou v současnosti v Evropě uplatňována, a navrhuje, jak zajistit zlepšení prevence.

 

 

Stáhnoutin: el | en |