Expozice biologickým činitelům a související účinky na zdraví v odvětví nakládání s odpady a čištění odpadních vod
18/12/2019 Typ: Diskusní dokumenty 11 strany

Expozice biologickým činitelům a související účinky na zdraví v odvětví nakládání s odpady a čištění odpadních vod

Keywords:Nebezpečné látky, Biological agents, Nemoci z povolání

Tento diskusní dokument uvádí zjištění výzkumu rizik, která představují biologické činitele pro pracovníky v odvětví nakládání s odpady a čištění odpadních vod. V EU vzniká čím dál více odpadu a pracovníci v těchto odvětvích jsou často vystaveni potenciálně škodlivým mikroorganismům, jako jsou bakterie, viry a houby. Diskusní dokument se zabývá příčinami této expozice a jejími účinky na zdraví a zkoumá, jak změny v přístupech k nakládání s odpady ovlivňují rizika, jimž jsou pracovníci vystaveni. Prostřednictvím rozhovorů s odborníky a pracovních skupin s pracovníky byly shromážděny informace o politických opatřeních, která by mohla pomoci snížit tato rizika, a to i pro skupiny obzvlášť ohrožených pracovníků.

Download in:DE | EL | EN | FR | LV | MT

Další publikace k tomuto tématu