Expozice biologickým činitelům a související zdravotní problémy v povoláních zahrnujících práci se zvířaty
18/12/2019 Typ: Diskusní dokumenty 28 strany

Expozice biologickým činitelům a související zdravotní problémy v povoláních zahrnujících práci se zvířaty

Keywords:Nebezpečné látky, Biological agents, Nemoci z povolání

Tento diskusní dokument představuje nový výzkum, který potvrzuje, že obzvlášť rizikovou skupinou, pokud jde o expozici biologickým činitelům při práci, jsou lidé, kteří pracují se zvířaty, jako jsou chovatelé hospodářských zvířat, pracovníci na jatkách a veterinární lékaři. Diskusní dokument zkoumá zranitelné skupiny a vznikající rizika a uvádí doporučení pro zlepšení prevence a příklady správné praxe.

Uvedená zjištění vychází z přezkumu literatury, sběru údajů a rozhovorů a pracovních skupin s odborníky. Výzkum byl proveden v rámci rozsáhlého projektu, který si kladl za cíl zlepšit znalosti a zvýšit povědomí o expozici biologickým činitelům na pracovišti a souvisejících rizicích.  

Download in:EN | LV

Další publikace k tomuto tématu