Biologičtí činitelé a související nemoci z povolání v profesích, které zahrnují cestování a kontakt s cestujícími osobami
18/12/2019 Typ: Diskusní dokumenty 13 strany

Biologičtí činitelé a související nemoci z povolání v profesích, které zahrnují cestování a kontakt s cestujícími osobami

Keywords:Nebezpečné látky, Biological agents

Z nového výzkumu provedeného v rámci rozsáhlého projektu, jehož cílem je odstranit nedostatek znalostí o biologických činitelích na pracovišti, vyplynulo, že obzvlášť rizikovou skupinou, pokud jde o expozici biologickým činitelům, jsou pracovníci v povoláních, která zahrnují cestování nebo kontakt s cestujícími osobami, včetně pracovníků, kteří cestují přes hranice států či pracují s migranty a uprchlíky.

Diskusní dokument se zabývá širokou škálou povolání v tomto odvětví a zkoumá, nakolik se liší v úrovni expozice. Pojednává o souvisejících účincích na zdraví, vznikajících rizicích a zvlášť zranitelných skupinách. Na základě informací, které byly získány prostřednictvím rozhovorů s odborníky a činnosti pracovních skupin, také upozorňuje na nedostatek cílených opatření a poukazuje na potřebu efektivnějšího přístupu k prevenci.

Download in:EN

Další publikace k tomuto tématu