You are here

Wielka Brytania

Urząd ds. bezpieczeństwa i zdrowia (HSE) zarządza Brytyjskim Krajowym Punktem Centralnym przy wsparciu urzędu ds. bezpieczeństwa i zdrowia Irlandii Północnej (HSENI), partnerów społecznych i innych podmiotów.W Wielkiej Brytanii ustawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy ma długą tradycję sięgającą XIX wieku. Fundamentem obecnego systemu bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy jest Ustawa o bezpieczeństwie i zdrowiu w miejscu pracy z 1974 r. Podstawa przepisów jest prosta ale trwała – najlepiej kontrolują zagrożenie ci, którzy są jego autorami. System ten sprawdził się przez cały czas jego funkcjonowania, a Wielka Brytania ma jeden z najlepszych wyników w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy na całym świecie. Strategia HSE obejmuje założenie, że zmieniający się świat stawia nowe wyzwania systemowi bezpieczeństwa i zdrowia i zawiera sposoby zaradzenia tym wyzwaniom.Ogólnie rzecz ujmując HSE wprowadza przepisy dotyczące BHP w miejscach pracy w przemyśle, zaś ponad 400 organów lokalnych wdraża je w komercyjnych miejscach pracy. Urząd regulacji kolei (ORR) wdraża przepisy prawne dotyczące kolejnictwa. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.hse.gov.uk/pubns/web42.pdfPodobne ustalenia obowiązują w Irlandii Północnej.


Dane kontaktowe punktów centralnych

Health and Safety Executive
Caxton House (7th Floor) Tothill StreetLondon
SW1H 9NA London
Zjednoczone Królestwo
Contact person:
Hefin DAVIES