Islandia

Podejście Islandii do europejskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.Celem islandzkiej ustawy o środowisku pracy, higienie i bezpieczeństwu w miejscu pracy nr 46/1980 jest zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, co pozostaje w zgodności z rozwojem społeczeństwa zarówno pod względem socjalnym, jak i technicznym. Ma ona również za zadanie stworzenie takich warunków, które umożliwią rozwiązanie problemów w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi, z wytycznymi opracowanymi przez pracodawców i pracowników oraz z instrukcjami i wytycznymi stworzonymi przez Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.Ustawa obejmuje wszystkie działania, w których jest zatrudniona co najmniej jedna osoba, niezależnie od tego, czy jest ona właścicielem przedsiębiorstwa czy pracownikiem. Zadaniem pracodawców jest zapewnienie odpowiedniego środowiska pracy i bezpieczeństwa oraz właściwe zapobieganie zagrożeniom.


Focal points' contact details

 • Vinnueftirlitið
  Dvergshöfði 2
  110
  Reykjavik
  Iceland
  Contact person: Guðrún Birna JÖRGENSEN
  E-mail address:
  gudrun.jorgensen [at] ver.is