You are here

Informacje prasowe

Co nowego
24/04/2018

Substancje niebezpieczne w dalszym ciągu stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia europejskich pracowników. Zwiększanie świadomości w zakresie konieczności eliminowania narażenia na te substancje — oraz zarządzania nimi, w przypadku gdy eliminacja nie jest możliwa — jest głównym tematem nowej kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”. Kampania zostanie zapoczątkowana na konferencji prasowej w dniu 24 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 w Brukseli.

Komunikaty prasowe

25/05/2018 - 01:30

Z okazji Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem, w dniach 25-31 maja 2018 r. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) publikuje najnowsze wyniki projektu badawczego dotyczącego wpływu chorób nowotworowych na pracowników i miejsca pracy w Europie. W publikacjach wskazano instrumenty, praktyki, polityki i interwencje, które mogą upowszechniać skuteczne metody rehabilitacji i powrotu do pracy osób po przebytej chorobie nowotworowej.

24/04/2018 - 12:00

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) rozpoczęła ogólnounijną kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą” na lata 2018–2019. Uruchomienie kampanii wyznacza początek dwóch lat wydarzeń i działań mających na celu zwrócenie uwagi na tę kwestię i promowanie najlepszych sposobów radzenia sobie z zagrożeniami stwarzanymi dla pracowników przez substancje niebezpieczne.