You are here

Informacje prasowe

Co nowego
20/02/2019

EU-OSHA z entuzjazmem przyjmuje wejście w życie nowego rozporządzenia ustanawiającego w dniu 20 lutego 2019 r.

W rocznicę 25-lecia istnienia Agencji nowe rozporządzenie uznaje kluczową rolę EU-OSHA w tworzeniu Europy bezpieczniejszym i zdrowszym miejscem pracy od momentu jej powołania w 1994 r. Nowe rozporządzenie bierze pod uwagę gwałtownie zmieniający się świat pracy i tylko potwierdza rosnące znaczenie EU-OSHA w przyszłości. Rozporządzenie dostosowano do innych rozporządzeń agencji UE podlegających DG ds. Zatrudnienia i wprowadza ono kilka istotnych zmian.

Komunikaty prasowe

14/12/2018 - 01:30

W nowym sprawozdaniu szczegółowo przedstawiono ustalenia dużego projektu, w którym Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) zebrała ekspertów i decydentów z całej Europy w celu zbadania i omówienia rozwiązań z zakresu ostrzegania i nadzoru wybiórczego służących wczesnemu wykrywaniu nowych zagrożeń i chorób związanych z pracą.

29/11/2018 - 01:45

W nowym sprawozdaniu EU-OSHA publikuje wyniki dużego dwuletniego projektu, mającego na celu przewidywanie wpływu cyfryzacji na bezpieczeństwo i zdrowie w pracy (BHP) w UE. W ramach ostatecznych wyników tego projektu prognozy podkreślono rozwój technologii wspieranych przez ICT, potencjalny wpływ tych technologii na charakter i organizację pracy oraz wyzwania i możliwości w zakresie BHP, jakie mogą się z nimi wiązać.