You are here

Informacje prasowe

Co nowego

Komunikaty prasowe

22/10/2018 - 01:45

Co roku Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i jej partnerzy organizują w Europejskim Tygodniu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy wydarzenia mające na celu podnoszenie świadomości w UE i poza nią. Tegoroczny temat, stanowiący podstawę wielu interesujących działań w dniach od 22 do 26 października, to zarządzanie niebezpiecznymi substancjami w miejscu pracy.