Informacje prasowe

Co nowego

„Na przykład w latach 1998–2019 liczba wypadków przy pracy bez skutku śmiertelnego zmniejszyła się w UE o 58%, natomiast liczba wypadków śmiertelnych...

Nowa strona internetowa poświęcona nadchodzącej kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2023-25, koncentrującej się na technologiach...

Wdrożenie cyfrowych systemów monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), takich jak aplikacje, kamery i urządzenia nasobne, może sprawić, że...

Dzięki ciekawym wypowiedziom na temat zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego, jakie wygłosili najbardziej uznani eksperci i decydenci...

Wiodący europejscy eksperci i decydenci spotykają się w Bilbao w dniach 14–15 listopada, aby przeanalizować główne wynikami kampanii i podzielić się...