Informacje prasowe

Co nowego

EU-OSHA z zadowoleniem przyjmuje oficjalnych partnerów kampanii – organizacje z różnych sektorów w całej Europie, w tym przedsiębiorstwa i...

Ankieta stanowi okazję dla zainteresowanych stron i osób korzystających z pracy Agencji do wyrażenia opinii na temat naszej organizacji i jej działań...

Przeciwdziałanie problemom związanym ze zdrowiem psychicznym w miejscu pracy nabrało jeszcze większego znaczenia po pandemii. Najnowszy raport EU-OSHA...

Rocznie czynniki rakotwórcze przyczyniają się do około 100 000 zgonów z powodu nowotworów pochodzenia zawodowego w UE, jak wynika ze strategicznych...

W ramach Europejskiego Roku Umiejętności , konferencja „Skills, skills, skills! Skills for people, skills for competitiveness, skills for...