Informacje prasowe

Co nowego

Source: XoTrunk – INAIL/Italian Institute of Technology (IIT) project on collaborative exoskeletons

10/09/2020
Egzoszkielety pracownicze to urządzenia noszone na ciele pomagające zmniejszać obciążenia fizyczne w pracy. Stanowią rozwiązanie w przypadku, gdy...

 © EU-OSHA

03/09/2020
Ponieważ wkrótce rozpocznie się oficjalnie kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2020–2022, zorganizowano wirtualne spotkanie...

Image by Gerd Altmann from Pixabay

25/08/2020
Zdajemy sobie sprawę, że urazy, choroby i zgony związane z pracą skutkują ogromnymi kosztami gospodarczymi dla obywateli, pracodawców, rządów i...

Image by Gerd Altmann from Pixabay

18/08/2020
Sztuczna inteligencja i zaawansowana robotyka stają się normalną częścią życia zawodowego, a zatem takie technologie cyfrowe będą miały coraz większy...

© EU-OSHA

10/08/2020
Barometer OSH (Barometr BHP) jest pierwszym narzędziem wizualizacji zawierającym bieżące informacje na temat statusu bezpieczeństwa i higieny pracy (...

Pages

Pages