Informacje prasowe

Co nowego

Wdrożenie cyfrowych systemów monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), takich jak aplikacje, kamery i urządzenia nasobne, może sprawić, że...

Dzięki ciekawym wypowiedziom na temat zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego, jakie wygłosili najbardziej uznani eksperci i decydenci...

Wiodący europejscy eksperci i decydenci spotykają się w Bilbao w dniach 14–15 listopada, aby przeanalizować główne wynikami kampanii i podzielić się...

Dziś rozpoczyna się Europejski Tydzień i towarzyszyć mu będą setki wydarzeń, inicjatyw i promocji organizowanych przez EU-OSHA i jej partnerów w celu...

W nowych badaniach opublikowanych przez EU-OSHA stwierdzono związek między psychospołecznymi czynnikami ryzyka a zaburzeniami układu mięśniowo...