Informacje prasowe

Co nowego
diver2

Nowy przegląd literatury przedstawia wyzwania stojące przed pracownikami platform cyfrowych – od nieodpowiedniej ochrony socjalnej i nadzoru cyfrowego...

Join our partners to mark the European Week

Kamieniem milowym obecnej kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy” na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego jest...

Promowanie uczciwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych w UE jest celem kampanii Rights for all seasons (dotyczącej praw dla...

W dniach 20-21 września EU-OSHA przyłączy się on-line do ponad 150 ekspertów, aby omówić ważne tematy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)...

Szukasz sposobów na zwiększenie aktywności ruchowej w pracy i ograniczenie długotrwałego pozostawania w pozycji stojącej lub siedzącej? W specjalnej...