You are here

Informacje prasowe

Co nowego

Komunikaty prasowe

26/06/2018 - 01:30

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) informuje o oficjalnej kampanii i partnerach medialnych mających przyłączyć się do ogólnoeuropejskiej kampanii na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (BHP) 2018-19: „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”. Wsparcie tych partnerów ma kluczowe znaczenie dla powodzenia kampanii, a w zamian partnerzy kampanii korzystają z szerokiego wachlarza korzyści i możliwości.