Co robimy

Image

Dążymy do tego, aby europejskie miejsca pracy były bezpieczniejsze, zdrowsze i bardziej wydajne – z korzyścią dla firm, pracowników i rządów. Propagujemy kulturę zapobiegania ryzyku w celu poprawy warunków pracy w Europie.

Odkryj EU-OSHA: obejrzyj film o naszej Agencji!

Nasze główne działania

 • Kampanie „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” – nasze dwuletnie kampanie podnoszą świadomość zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w Europie.
 • Interaktywne narzędzie online do oceny ryzyka (OiRA) – zapewniamy internetowe narzędzia oceny ryzyka dla małych i średnich przedsiębiorstw, aby mogły oceniać i kontrolować zagrożenia w miejscu pracy.
 • Badanie przedsiębiorstw ESENER – to szeroko zakrojone badanie zapewnia przegląd sposobów zarządzania zagrożeniami z zakresu BHP w Europie.
 • OSHwiki – internetowa, redagowana wspólnym wysiłkiem użytkowników encyklopedia, która zawiera dokładne i wiarygodne informacje na temat BHP.
 • Prognozy – zwracamy uwagę na nowe i pojawiające się zagrożenia w zakresie BHP i badamy je w ramach specjalnych projektów prognostycznych.
 • Przeglądy BHP – prowadzimy przeglądy dotyczące konkretnych zagadnień BHP i określamy priorytety.
 • Filmy o Napo – seria humorystycznych filmików na ważne tematy z zakresu BHP. Filmy nie zawierają tekstu w żadnym języku.

Jak to robimy

 • Kampanie – w celu podnoszenia świadomości i dostarczania informacji na temat znaczenia BHP z punktu widzenia pracowników, przedsiębiorstw i celów polityki europejskiej.
 • Profilaktyka ryzyka – poprzez projektowanie i ułatwienie rozwoju praktycznych narzędzi dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, aby pomóc im w ocenie zagrożeń w miejscu pracy oraz dzielić się wiedzą i dobrymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 • Partnerstwo – z rządami, organizacjami pracodawców i pracowników, organami i sieciami UE oraz firmami prywatnymi. Sieć punktów centralnych jest kluczem do sukcesu naszej działalności.
 • Badania – w celu określania i oceny nowych i pojawiających się zagrożeń w pracy oraz włączenia tematyki BHP do dziedzin takich jak edukacja, zdrowie publiczne i badania.