Przepisy z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia

Dyrektywy europejskie określają minimalne wymagania i podstawowe zasady, takie jak zasada zapobiegania ryzyku i jego oceny, jak również obowiązki pracodawców i pracowników. Szereg wytycznych ma na celu ułatwienie wdrażania dyrektyw i norm przyjętych przez europejskie organizacje normalizacyjne.

Dalsze informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy można również znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej, DG ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych. Strategiczne ramy UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020 określają najważniejsze cele strategiczne w zakresie zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych w UE.

Poniższe działy zawierają uporządkowane tematycznie informacje dotyczące przepisów europejskich i ich wdrożenia oraz innych praktycznych dokumentów z zakresu BHP.