Nagrody

Dowiedz się więcej o Konkursie Dobrych Praktyk – jednym z głównych wydarzeń kampanii na rzecz zdrowych miejsc pracy organizowanej przez EU-OSHA – i o nagrodzie filmowej „Zdrowe miejsca pracy”.

Konkurs Dobrych Praktyk służy wyróżnieniu najlepszych menedżerów i pracodawców współpracujących ze sobą na rzecz osiągnięcia dobrego stanu BHP. Podkreślając korzyści, konkurs sprawia, że więcej firm zdaje sobie sprawę z zasadniczej roli BHP w biznesie. Zgłoszenia są przyjmowane od wszystkich europejskich pracodawców i pracowników, a także partnerów społecznych oraz praktyków i doradców BHP.

Nagrodę filmową „Zdrowe miejsca pracy” przyznaje się najlepszemu filmowi dokumentalnemu dotyczącemu pracy na festiwalu filmów dokumentalnych Doclisboa. Do konkursu można zgłaszać filmy podnoszące świadomość na temat zagadnień BHP i skupione na tematyce „człowieka w zmieniającym się świecie pracy”. Dotychczasowi zwycięzcy czerpali inspirację z najróżniejszych dziedzin środowiska pracy.