Nagroda filmowa „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy”

photo: Gerd Altmann / pixabay.com

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy wręcza nagrodę „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy” za najlepszy film dokumentalny związany z tematyką pracy. Nagroda przyznawana jest jako jedna z kategorii w ramach festiwalu filmów dokumentalnych Doclisboa w Lizbonie, w Portugalii. Doclisboa jest częścią Doc Alliance – kreatywnego stowarzyszenia siedmiu kluczowych europejskich festiwali filmów dokumentalnych. Od 2009 do 2019 roku nagroda była wręczana na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Animowanych w Lipsku.

Oprócz nagrody w wysokości 5000 euro, EU-OSHA finansuje również opracowanie napisów do zwycięskich filmów w wielu językach europejskich do użytku przez dyrektorów i do dystrybucji w krajowych sieciach EU-OSHA (punkty centralne) w państwach członkowskich UE i innych krajach europejskich.

Podczas festiwalu nagrodzony zostanie film dokumentalny poświęcony człowiekowi w zmieniającym się świecie pracy. Tematyka filmu powinna skupiać się na: wpływie zmian polityczno-gospodarczych na nasz sposób życia i pracy lub tematach związanych z pracą tj. uwarunkowaniach fizycznych i psychospołecznych oraz istniejących i nowych zagrożeniach w pracy.

Informacje na temat zasad, regulaminu i terminów składania zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej Doclisboa.

Kryteria oceny filmu

Laureaci nagrody: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023