E-przewodniki/e-narzędzia

Nasze interaktywne i wielojęzyczne e-przewodniki i e-narzędzia podają informacje, wskazówki oraz praktyczne przykłady zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem (BHP) w miejscu pracy. Treść dostosowano tak, aby zwiększać wiedzę, zrozumienie i świadomość w zakresie aktualnych zagadnień związanych z BHP wśród pracodawców, pracowników, w działach zasobów ludzkich, wśród specjalistów ds. BHP i ekspertów z różnych sektorów w UE.