Informacje

22/03/2018
EU-OSHA pragnie zgromadzić informacje zwrotne na temat podejmowanych przez siebie działań i uzyskiwanych rezultatów, aby zwiększyć istotność swojej pracy w przyszłości. Dlatego właśnie zwracamy się do Państwa...
20/03/2018
EU-OSHA zaprasza przedsiębiorstwa i organizacje na szczeblu europejskim i międzynarodowym do udziału w realizacji jej kampanii na lata 2018–19 pt. Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne...
14/03/2018
Według najnowszych szacunków choroby związane z pracą każdego roku odpowiadają za około 200 000 zgonów w Europie. Choroby i urazy związane z pracą każdego roku kosztują Unię Europejską 476 mld EUR, które można...
12/03/2018
Nowe sprawozdanie analizujące wyniki drugiego Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-2) przedstawia szerokie spojrzenie na praktyki w zakresie BHP w Europie...
Zalecane zasoby