Informacje

14/09/2018
W ramach warsztatów EU-OSHA „Ochrona pracowników w gospodarce platform internetowych ” skupiono się na wnioskach płynących z badania dotyczącego regulacji ryzyka w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,...
10/09/2018
W ramach kampanii na lata 2018-2019: „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” EU-OSHA opublikowała dwa arkusze informacyjne, z których każdy jest dostępny w kilku językach. Biuletyn „Ramy legislacyjne na temat...
03/09/2018
Molestowanie seksualne i przemoc w miejscu pracy często powodują bardzo poważne konsekwencje dla ofiar. W dwóch infografikach przedstawiono najważniejsze dane na temat tych zagadnień, wyjaśniono pojęcia i...
23/08/2018
Partnerzy kampanii Wizja Zero z całego świata dążą do wyeliminowania wypadków przy pracy, uszkodzeń ciała i chorób zawodowych. Studia przypadków z przedsiębiorstw w Niemczech , Zjednoczonym Królestwie i Arabii...
Zalecane zasoby