Informacje

22/05/2018
Jednym z wielu materiałów kampanii Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy 2018-19 jest elektroniczne narzędzie EU-OSHA z zakresu substancji niebezpiecznych i produktów chemicznych. Jego celem jest przekazywanie...
18/05/2018
W ramach prowadzonego przez EU-OSHA przeglądu dotyczącego chorób związanych z pracą odbyły się warsztaty „Systemy ostrzegania i nadzoru wybiórczego służące rozpoznawaniu chorób związanych z pracą w UE”, w...
15/05/2018
Film „Napo a… pył w pracy” przedstawia niektóre sytuacje w miejscu pracy, w jakich pracownicy mogą być narażeni na działanie pyłu z drewna, metalu, mąki i innych jego rodzajów. Zgodnie z przesłaniem kampanii...
11/05/2018
Nowy film animowany powstał w ramach rozpoczętej niedawno Kampanii na lata 2018-2019 pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą” . W przejrzysty i ciekawy sposób film...
Zalecane zasoby