Informacje

© INSHT

21/11/2019
Nasze nowe sprawozdanie analizuje literaturę naukową poświęconą konkretnym chorobom zawodowym, np. chorobom zakaźnym i alergiom – wywołanym przez czynniki biologiczne. Zawiera ono również wyniki badania...

photo: Aline Dassel via https://pixabay.com/

20/11/2019
Do wciąż często zgłaszanych przez przedsiębiorstwa czynników ryzyka dla zdrowia pracowników w całej Europie należą: konieczność kontaktów z trudnymi osobami, powtarzalne ruchy dłoni lub ramion oraz podnoszenie...

© Cristina Vatielli 

15/11/2019
Nasze nowe, kompleksowe europejskie sprawozdanie przeglądowe i podsumowanie dotyczy wpływu zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego na europejską siłę roboczą, społeczeństwo i gospodarkę. Publikacje te są...