EU OSHA in Twitter EU OSHA Facebook Page Follow EU OSHA in LinkedIn EU OSHA channel in Youtube EU OSHA Flickr photos EU OSHA Blog with more information in workplace safety and health
Select language

Informacje

20/07/2016
Zapraszamy do korzystania z zasobu praktycznych narzędzi i wskazówek oraz publikacji umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy wszystkim grupom wiekowym. Nasze analizy przykładów...
14/07/2016
EU-OSHA przeprowadziła analizę praktyk BHP w miejscu pracy oraz dokonała przeglądu najnowszego piśmiennictwa na temat strategii rehabilitacji i powrotu do pracy w ramach projektu pilotażowego Parlamentu...
12/07/2016
Czy Państwa organizacja chciałaby promować własną odpowiedzialność społeczną oraz działania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wśród szerokiego grona odbiorców i w ramach sieci podobnie umotywowanych...
07/07/2016
Czy twoja organizacja aktywnie zarządza bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy, uwzględniając istotne znaczenie zrównoważonego życia zawodowego w kontekście starzenia się pracowników? Jeżeli tak, podziel...
Zalecane zasoby