Informacje

20/07/2018
Czy pracujesz z niebezpiecznymi substancjami lub zarządzasz pracownikami, którzy mają z nimi kontakt? Czy potrzebujesz więcej informacji na temat tego, jak oceniać takie ryzyko i jak nim zarządzać? Jeżeli tak...
12/07/2018
EU-OSHA jest teraz oficjalnym partnerem globalnej kampanii Wizja Zero oraz pomaga w rozpowszechnianiu przekazu, że każdemu wypadkowi, chorobie lub uszkodzeniu ciała w miejscu pracy można byłoby zapobiec, jeśli...
02/07/2018
Austriacka „zielona prezydencja” będzie promować zrównoważony rozwój i skupi się na trzech ogólnounijnych obszarach: bezpieczeństwie i migracji; zapewnieniu dobrobytu i konkurencyjności poprzez digitalizację;...
29/06/2018
W ramach interaktywnego narzędzia oceny ryzyka online EU-OSHA ( OiRA ) włoskie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej włączyło ostatnio narzędzie OiRA do krajowego prawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa i...
Zalecane zasoby