EU OSHA in Twitter EU OSHA Facebook Page Follow EU OSHA in LinkedIn EU OSHA channel in Youtube EU OSHA Flickr photos EU OSHA Blog with more information in workplace safety and health
Select language

Informacje

24/11/2016
Stu oficjalnych partnerów kampanii z organizacji ogólnoeuropejskich i przedsiębiorstw wielonarodowych oraz przeszło 30 partnerów medialnych wspiera obecnie EU-OSHA w promowaniu proaktywnego zarządzania BHP...
17/11/2016
A conference focused on improving the working life in Europe took place on 17 November in Brussels. The event was organised by Eurofound in cooperation with the European Parliament’s Committee on Employment...
11/11/2016
„Być nauczycielem” („To be a teacher”), film w reżyserii Jakoba Schmidta z Niemiec, zdobył nagrodę filmową „Zdrowe miejsca pracy” (Healthy Workplaces Film Award) za 2016 r. Nagroda jest wręczana w trakcie DOK...
08/11/2016
Do zrozumienia kosztów chorób i zgonów związanych z pracą oraz prawdziwych korzyści związanych z dobrym zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy potrzebne są dobrej jakości dane. W odpowiedzi na to...
Zalecane zasoby