EU OSHA in Twitter EU OSHA Facebook Page Follow EU OSHA in LinkedIn EU OSHA channel in Youtube EU OSHA Flickr photos EU OSHA Blog with more information in workplace safety and health
Select language

Informacje

21/09/2016
The 3rd Advisory Committee on Safety and Health (ASCH) Workshop on National OSH Strategies is taking place in Luxembourg from 21 st to 22 nd of September 2016. ASCH is a tripartite body, aimed to streamline...
19/09/2016
Hosted by the Finnish National Institute for Health and Welfare (THL) and co-sponsored by the World Health Organization (WHO), this event brings together the world’s leading researchers, practitioners, policy-...
08/09/2016
Prawodawstwo krajowe dotyczące BHP w państwach członkowskich podlega prawodawstwu europejskiemu. Obejmuje to wiążące prawnie dyrektywy UE, niewiążące wytyczne UE, które ułatwiają wdrażanie dyrektyw i...
01/09/2016
OSHwiki to doskonały sposób na dzielenie się specjalistyczną wiedzą i na internetową współpracę w społeczności BHP. Artykuły w OSHwiki pisane są przez akredytowanych specjalistów ds. BHP i naukowców, ale każdy...
Zalecane zasoby