Informacje

17/12/2018
Wraz z końcem 2018 r. koncentrujemy się na włożonych wysiłkach i wykonanych zadaniach w tym bardzo owocnym i dynamicznym roku dla EU-OSHA. Nasze osiągnięcia nie byłyby możliwe bez zaangażowania sieci naszych...
14/12/2018
Systemy ostrzegania i nadzoru wybiórczego obejmują funkcję wczesnego ostrzegania o nowych i pojawiających się zagrożeniach i chorobach związanych z pracą dla decydentów oraz podmiotów zajmujących się...
12/12/2018
Interaktywne narzędzie oceny ryzyka online (OiRA) wprowadza nową infografikę zachęcającą fryzjerów do oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy oraz do podejmowania działań zapobiegawczych...
07/12/2018
Pracownicy w Europie są bardziej narażeni na doświadczanie negatywnych skutków zagrożeń psychospołecznych, chorób związanych ze stresem lub chorób układu mięśniowo-szkieletowego niż jakiegokolwiek innego...
Zalecane zasoby