25 years

Informacje

15/05/2019
Wykorzystanie dużych zbiorów danych w połączeniu z technologią uczenia się maszyn staje się coraz bardziej popularne w europejskich miejscach pracy. Dwa nowe dokumenty z prognozami otwierającymi debatę...
08/05/2019
Co roku w dniu 9 maja Europa świętuje ideę harmonii obywateli Europy w pokoju i jedności, która po raz pierwszy została przedstawiona przez Roberta Schumana w historycznej już dziś przemowie w Paryżu w 1950 r...
06/05/2019
Stanowiące zdecydowaną większość firm w Europie mikro- i małe przedsiębiorstwa (MMP) zatrudniają około połowy siły roboczej. Ich pracownicy są jednak szczególnie narażeni na wypadki w pracy i choroby związane...
26/04/2019
W tym roku w ramach obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy zwracamy uwagę na przyszłość rynku pracy i jej wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy. Dzień ten, obchodzony każdego roku 28...
Zalecane zasoby