Raporty z seminariów

Image
Seminar reports

W ramach naszej misji podnoszenia świadomości oraz dzielenia się informacjami, dobrymi praktykami i poradami z szerokim gronem odbiorców organizujemy wiele różnych imprez przez cały rok. Są to zarówno małe seminaria, podczas których nasi interesariusze spotykają się z ekspertami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, aby zaprezentować i omówić wnioski z naszych publikacji, jak i wydarzenia na szczeblu państw członkowskich organizowane we współpracy z naszymi punktami centralnymi, sympozja podczas dużych konferencji międzynarodowych, takich jak kongres światowy czy europejskie spotkania na szczycie wieńczące nasze kampanie „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”.

Nawet w przypadku największych imprez nie jesteśmy w stanie zaprosić wszystkich zainteresowanych. Dlatego powstał ten dział, który umożliwi ci „wirtualne uczestnictwo”. Znajdziesz tu prezentacje prelegentów, streszczenie dyskusji po każdym wykładzie i ogólne wnioski ze spotkań. W miarę możliwości streszczenia udostępniamy we wszystkich urzędowych językach UE.

2014 - Seminars

2012 - Seminars