Kodeks dobrej praktyki administracyjnej

W dniu 20 marca 2012 r. zarząd EU-OSHA przyjął kodeks dobrej praktyki administracyjnej opracowany przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, określający zasady obowiązujące w kontaktach personelu Agencji ze społeczeństwem.

Obywatele mają prawo oczekiwać dobrej administracji, gdy mają do czynienia z organem publicznym. To pociąga za sobą poszanowanie przepisów i procedur, w szczególności podstawowych praw obywateli, i wysoką jakości usług.

Czym jest kodeks dobrej praktyki administracyjnej?

 Kodeks dobrej praktyki administracyjnej opracowany przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich określa podstawowe zasady dobrej administracji. Zawiera on informacje dla personelu na temat zasad, jakimi należy kierować się w kontaktach z obywatelami.

Dzięki kodeksowi obywatele wiedzą, jak działa Agencja i jakie prawa im przysługują w kontaktach z nią.

Ostatecznym celem jest zwiększenie przejrzystości administracji, aby zapewnić lepszą jakość świadczonych usług i zbliżyć administrację do obywateli.

Więcej informacji na temat kodeksu dobrej praktyki administracyjnej znajduje się na  stronie internetowej  Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.