Instytucje UE

EU-OSHA, jako jedna ze zdecentralizowanych agencji UE, jest odrębnym organem unijnym. EU-OSHA zachowuje jednak ścisłe relacje, zarówno formalne, jak i nieformalne, z instytucjami UE i wieloma innymi agencjami UE oraz utrzymuje te związki za pośrednictwem biura łącznikowego w Brukseli.

Formalne relacje z instytucjami UE są utrzymywane na trzy sposoby:

  1. EU-OSHA dostarcza informacje instytucjom UE oraz państwom członkowskim, partnerom społecznym oraz społeczności związanej z bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy. Instytucje te są jednymi z podstawowych użytkowników jej produktów i usług;
  2. w Radzie Zarządzającej EU-OSHA zasiada przedstawiciel Komisji Europejskiej (KE), która odgrywa ważną rolę w przyjmowaniu programów pracy; oraz
  3. budżet EU-OSHA jest częścią ogólnego budżetu UE i jest ustalany za pośrednictwem ogólnej procedury budżetowej UE.

Istnieją również relacje nieformalne:

  1. EU-OSHA zaprasza przedstawicieli instytucji do udziału w swoich różnych projektach i sieciach. Urzędnicy Komisji regularnie zasiadają w komitetach doradczych lub sterujących na potrzeby projektów EU-OSHA. Na konferencje EU-OSHA zapraszani są prelegenci lub uczestnicy z Komisji, Parlamentu Europejskiego lub innych organów unijnych;
  2. EU-OSHA współpracuje z instytucjami przy projektach i wydarzeniach oraz współpracuje z Radą przy programach prezydencji, dzieląc się wiedzą specjalistyczną, zapewniając prelegentów lub udzielając innego wsparcia na potrzeby wydarzeń organizowanych przez prezydencję. Organizowane są również wspólne wydarzenia z Parlamentem Europejskim; oraz
  3. EU-OSHA uczestniczy w komitetach i sieciach instytucji UE, takich jak Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy oraz Komitet Starszych Inspektorów Pracy ustanowione przez Komisję.
  4. EU-OSHA regularnie angażuje się w prace struktur europejskiego dialogu społecznego i sektorowych komitetów ds. dialogu społecznego oraz współpracuje z nimi.

Komisja Europejska

Parlament Europejski

Rada Unii Europejskiej