Włączanie tematyki BHP do głównego nurtu edukacji

Image
Mainstreaming OSH into education. Two kids wearing ear protection headsets

Integracja tematyki BHP w ramach głównego nurtu edukacji oznacza jej systematyczne włączanie do programu zajęć szkolnych. Najlepiej byłoby, gdyby stała się ona częścią codziennego życia uczniów, rodziców i nauczycieli.

Jeśli dzieci zaczynają uczyć się o zdrowiu i bezpieczeństwie w tym samym czasie co czytać i pisać, tematyka ta staje się naturalnym elementem ich stylu pracy, zabawy i życia. W ten sposób wykształcają dobre nastawienie do zdrowia i bezpieczeństwa, które będzie im towarzyszyło przez całe życie zawodowe.

Zacznij młodo i bądź bezpieczny: skuteczna edukacja BHP

Tematykę BHP najlepiej jest włączyć do programu innych zajęć, a nie wykładać jako osobny przedmiot. Uczenie w oparciu o aktywność i prezentowanie przykładów z życia są najlepszymi sposobami dotarcia z przekazem do dzieci i młodzieży. Najważniejsze informacje mogą być powtarzane na różne sposoby w zależności od grupy wiekowej, czy to w szkołach podstawowych czy zawodowych.

Idealnym modelem jest podejście ogólnoszkolne. Włączenie (integracja) tematyki BHP w nurt dalszego kształcenia jest trudniejszym zadaniem, a działania w tej dziedzinie są mniej zaawansowane, zwłaszcza na uniwersytetach. Jednak i w tym przypadku zastosowanie ma ten sam model „ogólnoinstytucjonalny”. Korzystanie z sieci wzajemnych kontaktów i współpraca z organami BHP są kluczowymi czynnikami udanej integracji.

Włączenie tematyki BHP w życie szkolne

Podejście ogólnoszkolne łączy edukację z zarządzaniem szkołą. Uczniowie i kadra wspólnie dążą do tego, by szkoła była bezpiecznym i zdrowym miejscem pracy i nauki poprzez:

 • edukację w zakresie ryzyka i zarządzanie BHP, np. zaangażowanie uczniów w wychwytywanie zagrożeń,
 • edukację zdrowotną i promocję zdrowia, np. inicjatywy na rzecz zdrowych szkół,
 • propagowanie zasad godności i szacunku dla każdej osoby, np. kampanie przeciwko zastraszaniu,
 • troskę o środowisko naturalne, np. ponowne wykorzystanie i recykling odpadów.

Rady w zakresie udanej integracji

Dzięki studiom przypadku wiemy, co jest warunkiem sukcesu podejścia ogólnoszkolnego:

 • motywowanie kadry i uczniów poprzez przywództwo ze strony dyrekcji szkoły,
 • zaangażowanie uczniów, rodziców i kadry,
 • zapewnienie praktycznego wsparcia i narzędzi; tu przydatna jest pomoc naukowa
  „Napo dla nauczycieli”
  ,
 • szkolenia dla nauczycieli,
 • sieci wzajemnych kontaktów pomiędzy szkołami,
 • współpraca pomiędzy organami BHP i władzami edukacyjnymi,
 • praktyczne podejście i włączenie edukacji w zakresie ryzyka do innych przedmiotów.

Więcej informacji: