Narzędzie wizualizacji danych OSH Barometer

© EU-OSHA

Narzędzie to jest oficjalnym źródłem informacji na temat sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz tendencji w tym zakresie w krajach europejskich.

Wskaźniki

Przeglądaj i porównuj dane z UE i poszczególnych państw dotyczące różnorodnych zagadnień.

Informacje ogólne: Znajdź informacje na temat organów ds. BHP, profili gospodarczych i sektorowych oraz profili siły roboczej.

Ukierunkowanie na BHP: Zobacz podejścia państw członkowskich do strategii BHP i dialogu społecznego w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.

Wyniki w zakresie BHP: Dowiedz się np. o wypadkach w pracy, warunkach pracy, przedstawicielstwie pracowników i postrzeganiu zdrowia przez pracowników.

Infrastruktura BHP: Dowiedz się więcej o krajowych statystykach, badaniach i zdolnościach badawczych w zakresie BHP oraz o tym, jak państwa wdrażają prawodawstwo BHP.

Korzystanie z narzędzia wizualizacji danych

Korzystaj z narzędzia do wizualizacji i porównywania danych ilościowych. Zajdziesz tu opisy i linki do dalszych informacji z danymi jakościowymi.

Narzędzie to pozwala na:

  • przeglądanie głównych wskaźników w postaci infografik
  • porównywanie wskaźników między dwoma państwami lub porównywanie poszczególnych państw z UE
  • generowanie i pobieranie grafik lub eksportowanie ich w postaci plików Excel
  • pobieranie szczegółowych sprawozdań krajowych lub dotyczących określonych zagadnień, np. strategii krajowych
  • dzielenie się bezpośrednio treścią w mediach społecznościowych

Źródła danych

Dane pochodzą ze źródeł rządowych, od organów statystycznych oraz z badań i analiz europejskich:

O OSH Barometer

Barometr jest wynikiem współpracy między EU-OSHA, DG EMPL i krajowych punktów kontaktowych. Dowiedz się więcej o metodologii.

Narzędzie jest aktualizowane i poddawane przeglądom w celu dalszego rozwoju.

Dostęp do narzędzia

Share this on: