Projekt OSHVET: BHP w kształceniu i szkoleniu zawodowym

Image by OKNord from Pixabay

Celem uruchomionego przez EU-OSHA projektu OSHVET jest podniesienie świadomości na temat bezpieczeństwa i higieny w pracy (BHP) wśród nauczycieli i uczniów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET) oraz dostarczanie praktycznych informacji i zasobów na szczeblu regionalnym i krajowym w państwach UE, EFTA i krajach przystępujących.

Rozpowszechnienie przekazu: partnerzy ogólnoeuropejscy i ambasadorzy krajowi

Celem projektu jest stworzenie rozległej sieci, korzystanie z istniejących sieci krajowych punktów centralnych EU-OSHA i europejskich organizacji partnerskich — Europejskiego Stowarzyszenia Instytutów Kształcenia Zawodowego (EVBB) oraz Europejskiego Forum Kształcenia i Szkolenia Technicznego i Zawodowego (EfVET).

W każdym państwie ambasadorzy OSHVET, wyznaczani przez EVBB i EfVET przy wsparciu krajowych punktów centralnych, są odpowiedzialni za koordynację i promowanie działań przy projektach w ramach własnych sieci i ośrodków kształcenia zawodowego. Ambasadorzy OSHVET również składają EU-OSHA sprawozdania z realizacji.

Projekt odniósł sukces w sześciu państwach — Belgii, Niemczech, Holandii, Norwegii, Portugalii i Hiszpanii zanim został wdrożony na szerszą skalę.

Krajowe inicjatywy OSHVET

Wsparcie dla działań w ramach projektu OSHVET dostępne jest za pomocą narzędzia wsparcia punktu centralnego — FAST, opracowanego przez EU-OSHA. Poniższe przykłady ilustrują zakres inicjatyw koordynowanych przez ambasadorów OSHVET i krajowe punkty centralne, podjętych jako część projektu:

  • W Portugalii zorganizowano wydarzenie i konkurs filmowy w celu promowania ruchu i rozciągania jako sposobu na zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego.
  • W Holandii eksperci oferują odczyty zatytułowane „pracuj bezpiecznie, kierując się zdrowym rozsądkiem” w ośrodkach kształcenia zawodowego w całym kraju.
  • W Belgii narzędzia takie jak OiRA i Napo dla nauczycieli promowane są za pomocą sieci kształcenia zawodowego, a w planie jest uruchomienie projektu mającego na celu podniesienie świadomości na temat Planu działania dotyczącego czynników rakotwórczych.