Systemy ostrzegania i nadzoru wybiórczego w zakresie BHP

Wzór uznanych chorób, w przypadku których przyznane zostanie odszkodowanie, nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji w miejscach pracy.  Podczas warsztatów EU-OSHA dotyczących obciążenia chorobami związanymi z pracą zgłoszono, że pomimo obowiązku sprawozdawczości i otwartych wykazów chorób zawodowych, często nie istnieje żaden system, aby aktywnie określić, ukierunkować i odpowiedzieć na zgłoszenia potencjalnego przypadku choroby związanej z pracą. Systemy nadzoru wybiórczego mogą pomóc w przezwyciężeniu tego problemu poprzez sumowanie sprawozdań od dużej liczby poinformowanych i wyszkolonych lekarzy zajmujących się nadzorem wybiórczym lub innych wyszkolonych specjalistów (np. zawodowych pielęgniarek).

Sprawozdania monitorujące na temat chorób związanych z pracą, które uznaje się za wczesne sygnały ostrzegawcze mogą pomóc w zidentyfikowaniu sytuacji lub miejsc pracy, w których należy poprawić zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy. EU-OSHA opublikowała badania nad systemami ostrzegania i nadzoru wybiórczego, aby rejestrować wczesne objawy chorób związanych z pracą:

Systemy ostrzegania i nadzoru wybiórczego – przegląd literatury

Systemy ostrzegania i nadzoru wybiórczego – warsztat dla specjalistów – przebieg

Metody oparte na systemach ostrzegania i nadzoru wybiórczego w UE na potrzeby identyfikacji chorób związanych z wykonywaną pracą: Sprawozdaniestreszczenie

Systemy ostrzegania i nadzoru wybiórczego – warsztaty z zakresu polityki – przebieg 

Metody oparte na systemach ostrzegania i nadzoru wybiórczego w UE na potrzeby identyfikacji chorób związanych z wykonywaną pracą: Prezentacja dla odbiorców będących ekspertami

Analiza wszystkich dokumentów dotyczących dyskusji ekspertów na temat systemów ostrzegania i nadzoru wybiórczego