Wielojęzyczność w EU-OSHA

Image

Wielojęzyczność jest istotnym elementem komunikacji inkluzywnej w Unii Europejskiej i dla każdej organizacji ogólnoeuropejskiej. Udostępnianie informacji, analiz i narzędzi opracowanych przez EU-OSHA w wielu językach oznacza, że Agencja może dotrzeć do większej liczby osób.

Pokonywanie barier językowych

EU-OSHA działa na rzecz rozpowszechniania swoich treści tak szeroko, jak jest to możliwe, poprzez wprowadzanie wielojęzyczności do swoich codziennych działań. W tym obszarze uczestniczy także w innowacyjnych projektach we współpracy z innymi organizacjami UE.

Dla EU-OSHA wielojęzyczność jest zarówno podstawową zasadą, której należy przestrzegać, jak i pragmatycznym wyborem pozwalającym na lepsze wykonywanie powierzonych jej zadań.

EU-OSHA pobudza do twórczego myślenia i efektywnej pracy, tak aby udowodnić, że jej działania są dostępne dla obywateli Unii Europejskiej niezależnie od języków, jakimi się posługują. Przykładowo:

  • filmy animowane o Napo są neutralne językowo, mogą bawić i uczyć każdego;
  • narzędzia OiRA są dostępne w wielu wersjach językowych, a użytkownicy mogą je wyszukiwać według języka;
  • w ramach nagrody w konkursie filmowym Zdrowe miejsca pracy, zwycięski film jest udostępniany krajowym punktom centralnym w celu stworzenia napisów w ich języku.

Część opracowanych przez EU-OSHA materiałów jest dostępna w 25 europejskich językach. Inne, jak niektóre publikacje, są tłumaczone na wniosek krajowych punktów centralnych. Punkty centralne odgrywają aktywną rolę w ocenie zapotrzebowania na tłumaczenia i monitorowania ich jakości.

Oficjalna witryna EU-OSHA

Większość treści oficjalnej witryn EU-OSHA jest wielojęzyczna; główne sekcje oraz wszystkie relacje czy komunikaty prasowe publikowane na tej witrynie są dostępne w 25 językach.

W 2017 r. EU-OSHA wraz z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej otrzymali nagrodę Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za dobrą administrację w kategorii Doskonałość w świadczeniu usług dla obywateli/klientów za innowacyjne podejście do projektu mającego za zadanie ułatwienie zarządzania tłumaczeniami wielojęzycznych witryn.

Kampanie na rzecz zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy

Kampanie na rzecz zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy mają na celu zwiększenie świadomości społeczności Europy, docierając do możliwie jak największej liczby mieszkańców i małych przedsiębiorstw. EU-OSHA przykłada wagę do inkluzywności kampanii, aby mieć dostęp do podstawowych materiałów kampanii przetłumaczonych na 25 języków, w tym specjalnej witryny kampanii, która jest główną bazą informacji i narzędzi związanych z kampanią. Punkty centralne mają dostęp do pozostałej części materiałów kampanii oraz publikacji, tak więc w oparciu o ich wartość mogą zadecydować, które z nich zostaną przetłumaczone.

Pomoc w celu zapewnienia wysokiej jakości tłumaczeń

EU-OSHA, wraz z Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) i Urzędem Publikacji Unii Europejskiej, wprowadziła w życie projekt w celu zaktualizowania i poszerzenia wielojęzycznych tezaurusów terminologii bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Miało to na celu pomóc tłumaczom w tworzeniu spójnych, dokładnych i aktualnych wersji tekstów dotyczących BHP.

Wielojęzyczny tezaurus jest zintegrowany z systemem zarządzania treścią witryny EU-OSHA. Zawiera on 2000 nowych terminów z bezpośrednimi tłumaczeniami, definicjami, odniesieniami do źródeł i kontekstów zarówno w IATE (Międzyinstytucjonalnej bazie danych terminologicznych Unii Europejskiej, prowadzonej przez CdT) jak i w EuroVoc (Wielojęzycznym tezaurusie Urzędu Publikacji). Wszystkie tłumaczenia są weryfikowane przez krajowy punkt centralny Agencji w celu zapewnienia ich dokładności.

Terminy są używane do oznaczania publikacji i innych rodzajów treści, co umożliwia wyszukującym łatwiejsze i skuteczniejsze pozyskiwanie danych dotyczących BHP.

W ramach kampanii Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy EU-OSHA przygotowała również glosariusze z poszczególnych dziedzin z zakresu wiedzy o BHP. Można je znaleźć na witrynie kampanii i w odpowiednich sekcjach oficjalnej witryny.