You are here

Napo – bezpieczeństwo z uśmiechem

Napo — safety with a smile

Napo jako bohater serii kreskówek zachęca w żartobliwy sposób do dyskusji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz profilaktyki ryzyka.

Napo symbolizuje typowego pracownika dowolnej branży. Sympatyczny bohater doświadcza groźnych i ryzykownych sytuacji, powszechnie występujących w miejscu pracy. Jednak Napo aktywnie angażuje się w określanie tych zagrożeń i ich praktyczne rozwiązywanie.

Napo jest obecnie głównym ambasadorem organizowanej przez EU-OSHA kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, a wiele filmów z jego udziałem odwołuje się do tych kampanii lub je wspiera. Występuje on również podczas najważniejszych imprez w ramach kampanii.

Filmy z Napo

Napo wraz z kolegami z pracy występują w serii kreskówek, nie używając mowy w żadnym konkretnym języku. Dzięki tej formule wszyscy widzowie bez względu na pochodzenie, kulturę czy wiek mogą utożsamiać się z bohaterem. Filmy obejmują szeroką gamę zagadnień bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, na przykład:

Regularnie zamieszczane są nowe filmy w miarę pojawiania się nowych tematów. Filmy produkuje Konsorcjum Napo, w skład którego wchodzi kilka europejskich organizacji BHP i EU-OSHA.

Napo dla nauczycieli

Napo pomaga również zaznajomić uczniów szkół podstawowych z tematyką bezpieczeństwa i zdrowia. EU-OSHA przy wsparciu ze strony Konsorcjum Napo opracowała internetowy zestaw narzędzi BHP dla nauczycieli. Dostępne są pakiety edukacyjne zawierające:

  • główne przesłanie i cele nauki,
  • pomysły na ćwiczenia i zasoby online,
  • przykładowe konspekty 45-minutowych lekcji.

Po sukcesie projektu pilotażowego lekcje są opracowywane i rozwijane w całej Europie.

iNapo

Dostępna do pobrania jest już aplikacja iNapo, która została opracowana przez INAIL, jednego z członków Konsorcjum Napo. Dzięki temu filmy z Napo można oglądać nawet „w biegu”!

Konsorcjum Napo

Filmy z Napo są własnością Via Storia, firmy produkcyjnej z siedzibą w Strasburgu we Francji, i Konsorcjum Napo, które je finansuje i produkuje w imieniu niewielkiej grupy europejskich organizacji BHP: AUVA (Austria), DGUV (Niemcy), HSE (Wielka Brytania), INAIL (Włochy), INRS (Francja), SUVA (Szwajcaria) i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). Ponadto EU-OSHA zawarła umowę z DGUV (w imieniu konsorcjum) dotyczącą reprodukcji i dostarczania kopii filmów o Napo krajowym punktom centralnym we wszystkich państwach członkowskich UE, krajach kandydujących i krajach EFTA.