Uwaga: Substancje niebezpieczne! Wyjaśnienie piktogramów wskazujących rodzaj zagrożenia

Keywords:

Piktogramy – oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin zmieniły się. Zapoznaj się z nowymi oznaczeniami, by zapobiec urazom i chorobom w miejscu pracy. Substancje chemiczne są stosowane w pracy każdego dnia – nie tylko w fabrykach, lecz również na budowie czy w biurze. Znajdują się w produktach czyszczących, farbach, itd. Rozporządzenie Unii Europejskiej z 2009 roku dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) substancji chemicznych i ich mieszanin wprowadziło nowe piktogramy. Piktogramy w kształcie rombu wskazują na rodzaj zagrożenia związanego z zastosowaniem substancji lub mieszaniny niebezpiecznej. Na etykietach piktogramom towarzyszą hasła ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności, oraz informacje dotyczące produktu oraz dostawcy. Napo pokaże Ci, jak zachować bezpieczeństwo w miejscu pracy!

Pobierz in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |