Ochrona danych

Image

Nowe unijne przepisy dotyczące ochrony danych zapewniają większą ochronę osób fizycznych. Mają one prawo do uzyskania informacji o czasie i sposobie przetwarzania (zbierania, wykorzystywania, przechowywania) ich danych osobowych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).

Wszystkie dane osobowe zbierane przez EU-OSHA są przetwarzane zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych.

Ogólna zasada jest taka, że EU-OSHA przetwarza dane osobowe jedynie w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym na podstawie traktatów ustanawiających Wspólnotę Europejską oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/126 z dnia 16 stycznia 2019 r. ustanawiającego Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wnioskować o dostęp do swoich danych osobowych, o ich sprostowanie i usunięcie, o ograniczenie ich przetwarzania, a także mogą wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Wszelkie wnioski o wykonanie jednego z tych praw należy kierować e-mailem do jednostki organizacyjnej Agencji, której powierzono operacje przetwarzania opisane w odpowiednim oświadczeniu o ochronie danych dla danej operacji przetwarzania.

Osoby, których dane dotyczą, mogą w każdej chwili zwrócić się do inspektora ochrony danych w EU-OSHA (dpo osha [dot] europa [dot] eu) lub odwołać się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Bardziej szczegółowe informacje o operacjach przetwarzania danych osobowych prowadzonych przez EU-OSHA są dostępne w naszym rejestrze czynności przetwarzania.

Nasze zasady używania internetu, obejmujące korzystanie z plików cookies i opcję opt-out, są ujęte w szczegółowym oświadczeniu o ochronie prywatności. Do prezentacji naszej pracy wykorzystujemy media społecznościowe. Każdy kanał mediów społecznościowych ma swoją własną politykę przetwarzania danych osobowych użytkowników ich stron internetowych. Dlatego przed korzystaniem z mediów społecznościowych należy starannie zapoznać się z odpowiednią polityką prywatności.

Nasze zasady używania internetu, obejmujące korzystanie z plików cookies i opcję opt-out, są ujęte w szczegółowym oświadczeniu o ochronie danych. Do prezentacji naszej pracy wykorzystujemy media społecznościowe. Każdy kanał mediów społecznościowych ma własną politykę przetwarzania danych osobowych użytkowników ich stron internetowych. Dlatego przed korzystaniem z mediów społecznościowych należy starannie zapoznać się z odpowiednią polityką ochrony danych.

 

Przepisy wewnętrzne dotyczące ograniczeń niektórych praw osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przyjęte zgodnie z art. 25 rozporządzenia (UE) 2018/1725 są dostępne tutaj.