Napo – bezpieczeństwo z uśmiechem

Image
Napo — safety with a smile

Napo jako bohater serii kreskówek zachęca w żartobliwy sposób do dyskusji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz profilaktyki ryzyka.

Napo symbolizuje typowego pracownika dowolnej branży. Sympatyczny bohater doświadcza groźnych i ryzykownych sytuacji, powszechnie występujących w miejscu pracy. Jednak Napo aktywnie angażuje się w określanie tych zagrożeń i ich praktyczne rozwiązywanie.

Napo jest obecnie głównym ambasadorem organizowanej przez EU-OSHA kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, a wiele filmów z jego udziałem odwołuje się do tych kampanii lub je wspiera. Występuje on również podczas najważniejszych imprez w ramach kampanii.

Filmy z Napo

Napo wraz z kolegami z pracy występują w serii kreskówek, nie używając mowy w żadnym konkretnym języku. Dzięki tej formule wszyscy widzowie bez względu na pochodzenie, kulturę czy wiek mogą utożsamiać się z bohaterem. Filmy obejmują szeroką gamę zagadnień bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, na przykład:

Regularnie zamieszczane są nowe filmy w miarę pojawiania się nowych tematów. Filmy produkuje Konsorcjum Napo, w skład którego wchodzi kilka europejskich organizacji BHP i EU-OSHA.

Napo w miejscu pracy

Te zasoby online opracowano tak, aby pomóc podmiotom w korzystaniu z filmów Napo nie tylko po to, by podnosić świadomość na temat zagadnień związanych z BHP, ale także by generować dyskusje grupowe wśród ich pracowników i osób w łańcuchach dostaw. Nadają się również do wykorzystania podczas kursów szkolenia zawodowego.

Pierwsza seria zatytułowana „Czym są zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego” wspiera osoby fizyczne i podmioty w rozważaniach na temat zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, takich jak ból pleców, schorzenia kończyn górnych i urazy spowodowane chronicznym przeciążeniem organizmu, w każdym aspekcie życia pracownika. Tego rodzaju refleksje mogą pomóc podmiotom w opracowaniu kompletnych rozwiązań mających na celu zmniejszenie wpływu zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego i tym samym pomoże im zapewnić pracownikom, ich rodzinom i społecznościom prowadzenie życia zawodowego na zadowalającym poziomie.

Napo dla nauczycieli

Napo pomaga również zaznajomić uczniów szkół podstawowych z tematyką bezpieczeństwa i zdrowia. EU-OSHA przy wsparciu ze strony Konsorcjum Napo opracowała internetowy zestaw narzędzi BHP dla nauczycieli. Dostępne są pakiety edukacyjne zawierające:

  • główne przesłanie i cele nauki,
  • pomysły na ćwiczenia i zasoby online,
  • przykładowe konspekty 45-minutowych lekcji.

Po sukcesie projektu pilotażowego lekcje są opracowywane i rozwijane w całej Europie.

Konsorcjum Napo

Konsorcjum Filmowe Napo powstało w wyniku obchodów Europejskiego Roku Bezpieczeństwa i Zdrowia 1992-1993 oraz europejskich festiwali filmowych organizowanych przez Komisję Europejską.

Komisja wspierała festiwale filmowe w przekonaniu, że możliwe jest określenie i dostosowanie najlepszych filmów do użytku w całej Unii Europejskiej. Okazało się to trudne. Wiele filmów zostało nakręconych przez firmy produkujące filmy komercyjne, które nie chciały zrezygnować ze swoich praw. Różnice kulturowe sprawiły, że obrazy, fabuły oraz ogólne wrażenia wizualne i odczucia utrudniły adaptację i przenoszenie filmów przez granice państw.

Po Festiwalu Filmowym w Strasburgu w 1995 r. czterech specjalistów ds. komunikacji aktywnej z Francji, Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii spotkało się, aby omówić sposoby, w jakie można by zamówić i wyprodukować film do wykorzystania w całej Europie.

The Napo Consortium currently comprises eight members: AUVA (Austria), CIOP (Poland), DGUV (Germany), EU-OSHA (Bilbao, Spain), INAIL (Italy), INRS (France), SUVA (Switzerland) and TNO (Netherlands).

Konsorcjum Napo składa się obecnie z ośmiu członków – AUVA (Austria), CIOP (Polska), DGUV (Niemcy), EU-OSHA (Bilbao, Hiszpania), INAIL (Włochy), INRS (Francja), SUVA (Szwajcaria) oraz TNO (Holandia).