You are here

Skontaktuj się z nami

Agencja opracowuje, gromadzi, analizuje i rozpowszechnia informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w celu poprawy stanu BHP w miejscach pracy w całej Unii Europejskiej.

Miribilla building

European Agency for Safety and Health at Work

 • 12 Santiago de Compostela
 • (Edificio Miribilla), 5th Floor
 • E-48003 Bilbao, SPAIN
 • Tel: + 34 944-358-400
 • Fax: + 34 944-358-401
 • Email: information@osha.europa.eu

 

Należy pamiętać, że Agencja:

 • nie może udzielać indywidualnych porad konkretnym osobom na temat ich stanu zdrowia i bezpieczeństwa ani zajmować się konkretnymi skargami dotyczącymi warunków pracy;
 • nie może udzielać szczegółowych informacji dotyczących konkretnego państwa członkowskiego, np. w zakresie przepisów prawnych, norm i statystyk;
 • nie może wyszukiwać konkretnych informacji na żądanie ze względu na ograniczone zasoby, jakimi dysponuje. Nie dysponujemy innymi informacjami lub publikacjami poza tymi, które znajdują się na naszych stronach internetowych;
 • nie może wydawać opinii ani świadczyć pomocy w zakresie wprowadzania do obrotu komercyjnych towarów lub usług;
 • nie prowadzi ani nie certyfikuje szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • nie odpowiada za tworzenie prawodawstwa UE.

W przypadku innych kwestii polecamy sprawdzić poniższe źródła informacji.

Jeśli powyższa ogólna odpowiedź nie zadowala cię, sugerujemy, abyś sprawdził/a sekcję FAQ (często zadawane pytania) lub wysłał/a nam wiadomość za pomocą formularza kontaktowego. Możesz napisać do nas w jednym z języków urzędowych UE, ale będziemy potrzebowali czasu na przetłumaczenie twojej wiadomości i naszej odpowiedzi. Na wiadomości w języku angielskim zazwyczaj odpowiadamy szybciej, jako że tym językiem j posługują się wszyscy t pracownicy Agencji. Na pytania staramy się odpowiadać w najszybszym możliwym terminie.

Inne źródła przydatnych informacji

Jeśli twoje pytanie wykracza poza zakres działalności Agencji, odpowiedź być może znajdziesz na stronach internetowych następujących organizacji:

Państwa członkowskie

W przypadku pytań dotyczących konkretnego państwa członkowskiego sprawdź stronę internetową właściwego punktu centralnego.

Przepisy prawne

Informacje na temat przepisów prawnych: odwiedź serwis Eur-Lex Komisji Europejskiej, w którym uzyskasz bezpłatny dostęp do ustawodawstwa (w tym traktatów, orzecznictwa, projektów aktów prawnych itd.) w dwudziestu językach urzędowych UE.

Statystyka

W pierwszej kolejności sprawdź nasze strony z danymi statystycznymi na szczeblu europejskim. Komisja Europejska posiada własny serwis statystyczny Eurostat: interesujące cię dane możesz znaleźć w dziale „Population and social conditions”, poddział „Health)“.

Komisja Europejska

Serwis internetowy Komisji Europejskiej. Możesz również skorzystać z serwisu Europe Direct, aby ustalić, z kim powinieneś się skontaktować. Możesz zadzwonić pod numer telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11, który jest bezpłatny, jeśli dzwonisz z dowolnego państwa członkowskiego UE, i umożliwia połączenie się z operatorem mówiącym w twoim języku.

Serwis Europe Direct

Serwis Europe Direct

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Parlament Europejski

Parlament Europejski

Rada Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej