Skontaktuj się z nami

EU-OSHA opracowuje, gromadzi, analizuje i rozpowszechnia informacje na temat bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (BHP) w celu poprawy stanu BHP w miejscach pracy w całej Unii Europejskiej.

Nasze strony internetowe zawierają wyczerpujące informacje na temat kwestii związanych z BHP, a całą ich treść można swobodnie przeszukiwać. W celu znalezienia poszukiwanych informacji zalecamy odwiedzenie naszej strony internetowej oraz OSHwiki.  

Jeżeli jednak nie możesz odnaleźć właściwych informacji, sugerujemy przeszukanie sekcji FAQ (często zadawane pytania) lub wysłanie nam wiadomość za pomocą formularza kontaktowego.

Dołożymy wszelkich starań, aby – w miarę naszych ograniczonych możliwości – odpowiedzieć w terminie dwóch tygodni. Można napisać do nas w jednym z języków urzędowych UE, ale będziemy potrzebowali czasu na przetłumaczenie twojej wiadomości i naszej odpowiedzi. Na wiadomości w języku angielskim zazwyczaj odpowiadamy szybciej, jako że tym językiem posługują się wszyscy pracownicy Agencji. Na pytania staramy się odpowiadać w najszybszym możliwym terminie.

Image
miribilla building

 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), piąte piętro
E-48003 Bilbao, Hiszpania
E-mail: <span class=information [at] osha [dot] europa [dot] eu" />

Jak do nas dojechać

 

 

Biuro łącznikowe w Brukseli
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy,
Square de Meeûs 38/40,
1000 Brussels, Belgia
Tel: +32 24016859
Fax: +32 24016868
E-mail: <span class=obrien [at] osha [dot] europa [dot] eu" />

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

 • 1. Gdzie mogę uzyskać poradę na temat problemu dotyczącego bezpieczeństwa i zdrowia, związanego z moimi warunkami pracy?

  EU-OSHA jest agencją informacyjną i na naszej stronie można znaleźć użyteczne wskazówki i informacje dotyczące problemów zdrowotnych związanych z pracą, takich jak stres, nękanie, choroby skóry, itp.

  Niestety EU-OSHA nie jest uprawniona do udzielania porad na temat bezpieczeństwa i zdrowia w konkretnych sytuacjach, interweniowania w toczące się postępowania ani ingerencji w działania władz lokalnych lub państwowych; zalecamy kontakt z krajowym punktem centralnym.

  Jego pracownicy pomogą się skontaktować z państwową instytucją, która będzie w stanie ci pomóc.

 • 2. W jaki sposób mogę ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w pracy lub z tytułu choroby zawodowej?

  Systemy odszkodowań są różne w poszczególnych państwach członkowskich i są zależne od branży, rodzaju aktywności zawodowej oraz statusu zatrudnienia. Informacje odnoszące się do poszczególnych państw członkowskich można znaleźć za pomocą krajowych punktów centralnych, natomiast ogólne informacje dla obywateli Unii Europejskiej przebywających i pracujących za granicą można znaleźć na stronach Komisji Europejskiej.

 • 3. Czy EU-OSHA jest odpowiedzialna za inicjatywy polityczne dotyczące BHP w UE i ich wdrażanie?

  EU-OSHA jest agencją informacyjną Unii Europejskiej do spraw bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Nasza praca stanowi wkład w realizację ram strategicznych Komisji Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy na lata 2014–2020 oraz innych odpowiednich strategii i programów unijnych, takich jak „Europa 2020”. EU-OSHA nie bierze jednak udziału w tworzeniu europejskich przepisów prawnych czy polityki, zajmuje się tym Komisja Europejska; EU-OSHA nie jest również w żaden sposób odpowiedzialna za inspekcje miejsc pracy czy egzekwowanie europejskiego lub krajowego prawodawstwa.

 • 4. Gdzie mogę znaleźć dane statystyczne dotyczące wypadków i chorób związanych z pracą na szczeblu UE oraz związanych z nimi kosztów?

  Informacje na temat danych statystycznych, wyniki badań i inne przydatne linki można znaleźć w sekcji „Badania i statystyki” na naszej stronie internetowej. Przeprowadzane przez EU-OSHA badania ESENER sprawdzają, w jaki sposób w praktyce zarządza się zagrożeniami dla bezpieczeństwa i zdrowia w europejskich miejscach pracy.

  Komisja Europejska posiada swój własny serwis statystyczny, Eurostat; linki, które mogą cię zainteresować to m.in.:

 • 5. Gdzie mogę znaleźć dane statystyczne, standardy i prawodawstwo dotyczące szczebla krajowego? Czy informacje te są dostępne w różnych językach UE?

  Z niektórymi informacjami na temat przepisów krajowych dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w pracy można zapoznać się na naszej stronie. Ponadto w krajowych punktach centralnych udzielane są również porady dotyczące miejsc, w których można znaleźć dalsze zasoby. Duża ilość informacji pojawiających się na stronie punktu centralnego jest dostępna w języku danego państwa. Ponadto większość państw członkowskich udostępnia część informacji w języku angielskim.

 • 6. Gdzie mogę znaleźć informacje na temat przepisów prawnych Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w pracy?

  Informacje na temat dyrektyw UE, wytycznych i standardów dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w pracy można znaleźć, pogrupowane tematycznie, w sekcji „Przepisy z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia” na naszej stronie. Pełne teksty dyrektyw UE we wszystkich językach UE oraz dalsze informacje można znaleźć na stronie EUR-Lex – witrynie internetowej Komisji Europejskiej.

  Należy wziąć pod uwagę, że w europejskich dyrektywach określono minimalne wymogi, a państwa członkowskie mogą przyjąć bardziej restrykcyjne przepisy przy wdrażaniu dyrektyw BHP do prawa krajowego, wymogi w państwach członkowskich mogą tym samym być różne.

 • 7. W jaki sposób mogę uzyskać egzemplarze dokumentów dotyczących europejskich norm?

  Kraje członkowskie europejskich organizacji normalizacyjnych sprzedają europejskie normy jako normy krajowe i projekty norm. Więcej informacji można uzyskać od Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego.

 • 8. W jaki sposób mogę uzyskać egzemplarze sprawozdań sporządzonych przez EU-OSHA?

  Wszystkie nasze publikacje są dostępne w sekcji „Publikacje” na naszej stronie. Można je przeczytać online i bezpłatnie pobrać. Wersje drukowane można zamówić za pośrednictwem księgarni UE.

 • 9. Czy mogę powielać materiały opracowane przez EU-OSHA?

  Tak, ale pod warunkiem podania EU-OSHA jako źródła w następujący sposób:

  © Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), [data]. Powielanie materiałów jest dozwolone pod warunkiem podania źródła.

  Informujemy, że bez zgody EU-OSHA nie należy wprowadzać istotnych zmian do tekstu lub ilustracji.

 • 10. Gdzie mogę znaleźć materiały do celów szkoleniowych?

  Chociaż EU-OSHA nie dostarcza materiałów przeznaczonych typowo do szkoleń, w sekcji „Tematy” można znaleźć informacje na odnośne tematy, a niektóre nasze publikacje zawierają studia przypadku dotyczące szkoleń. Ponadto krótkie prezentacje programu PowerPoint, które można dostosować do celów szkoleniowych znajdują się na https://es.slideshare.net/euosha/presentations

  Duży zbiór materiałów szkoleniowych stanowią serie krótkich, niezawierających tekstu w żadnym języku filmów animowanych, których bohaterem jest Napo; filmy są dostępne do pobrania na stronie internetowej Napo i stanowią przystępne, skłaniające do dyskusji wstępy do tematów dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia. „Napo dla nauczycieli”, moduł szkoleniowy online dotyczący podstaw bezpieczeństwa i zdrowia skierowanych do szkół podstawowych, również jest dostępny bezpłatnie. 

  Ponadto informacje na temat nauczania w szkołach i dalszego kształcenia można znaleźć w sekcji „Włączanie tematyki BHP do głównego nurtu edukacji” na naszej stronie.

  Inne dobre źródła informacji to: krajowe punkty centralne, Europejska Fundacja Kształcenia, Cedefop (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego) i ENETOSH (Europejska Sieć Edukacyjno-Szkoleniowa w Zakresie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy).

 • 11. Czy EU-OSHA może zatwierdzić lub reklamować komercyjny produkt lub usługę?

  Niestety EU-OSHA nie może zatwierdzać lub reklamować żadnych komercyjnych produktów ani usług.

 • 12. Czy EU-OSHA byłaby zainteresowana finansowaniem mojego projektu?

  Co do zasady nie udzielamy wsparcia finansowego dla zewnętrznych projektów.

  Dokument „Możliwości pozyskiwania funduszy unijnych przez strony zainteresowane EU-OSHA” ma na celu dostarczenie informacji na temat finansowania w ramach UE w odniesieniu do bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Ponadto ogólny przegląd dotacji i pożyczek Unii Europejskiej można uzyskać od Sekretariatu Generalnego Komisji Europejskiej, a ogólny przegląd zamówień publicznych i finansowania można uzyskać od Komisji Europejskiej.

  Jeśli twój projekt dotyczy bezpieczeństwa i zdrowia na poziomie krajowym, zalecamy kontakt z krajowym punktem centralnym.