E-przewodnik na temat zarządzania stresem i zagrożeniami psychospołecznymi

Image
E-guide to managing stress and psychosocial risks

E-przewodnik ma za zadanie odpowiadać na potrzeby pracodawców i ludzi pracujących w małych przedsiębiorstwach, którzy zaczynają interesować się kwestią zagrożeń w miejscu pracy i potrzebują wskazówek, jak postępować, w tym:

  • prostych wyjaśnień dotyczących stresu związanego z pracą i zagrożeń psychospołecznych,
  • konsekwencji dla przedsiębiorstw i pracowników,
  • praktycznych przykładów zapobiegania i radzenia sobie z zagrożeniami psychospołecznymi.