Choroby związane z pracą wywołane czynnikami biologicznymi

Znanym faktem jest, że czynniki biologiczne powodują problemy zdrowotne. Według europejskiego badania warunków pracy z 2015 r., rosnący odsetek europejskich pracowników (13 %, co stanowi odsetek 1,5 razy większy niż 10 lat wcześniej) jest narażonych na czynniki zakaźne w miejscu pracy. Czynniki biologiczne obejmują wirusy, bakterie, grzyby i pasożyty, oraz mogą powodować problemy zdrowotne zarówno bezpośrednio, jak i poprzez narażenie na powiązane alergeny i toksyny.

Związane z pracą narażenie na czynniki biologiczne może wiązać się z szeregiem problemów zdrowotnych, w tym z chorobami zakaźnymi, nowotworami i alergiami. Niektóre czynniki biologiczne mogą również mieć szkodliwy wpływ na nienarodzone dzieci.

Pracownicy niektórych sektorów, takich jak usługi opieki zdrowotnej i weterynaryjne, rolnictwo, zarządzanie ściekami oraz laboratoria są szczególnie narażeni. Mogą oni pracować bezpośrednio z drobnoustrojami lub być na nie narażeni poprzez kontakt np. z płynami ustrojowymi lub glebą. Jeśli źródło narażenia na czynnik biologiczny jest znane, stosunkowo łatwo można zapobiec skutkom szkodliwym dla zdrowia. Zarządzanie ryzykiem związanym z nieznanym źródłem jest zdecydowanie trudniejsze.

EU-OSHA udostępnia publikacje na ten temat:

Czynniki biologiczne i choroby zawodowe: wyniki przeglądu literatury, badanie eksperckie i analiza systemów monitorowania: sprawozdaniestreszczenie

Dokumenty konsultacyjne określające sektory o wysokim stopniu narażenia na czynniki biologiczne: opieka zdrowotnamiejsca pracy związane z podróżami i kontaktami z podróżnymizawody związane ze zwierzętami, gospodarowanie odpadami i oczyszczanie ścieków oraz uprawa roli.