Kwestie dotyczące użycia szybkich diagnostycznych testów antygenowych (w tym do samodzielnego wykonania) na SARS-CoV-2 w miejscach pracy

Keywords:

To sprawozdanie techniczne, opracowane wspólnie przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) i EU-OSHA, zawiera przegląd informacji na temat użycia w zakładach pracy szybkich diagnostycznych testów antygenowych na wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. Obejmuje badanie ankietowe punktów centralnych EU-OSHA dotyczące wykorzystania szybkich testów antygenowych w miejscach pracach.

W sprawozdaniu analizuje się czynniki związane z wprowadzeniem takich testów w miejscach pracy oraz formułuje wniosek, że testy te mogą odegrać pewną rolę w zahamowaniu rozprzestrzeniania się wirusa w miejscach pracy w pomieszczeniach, które są obarczone wysokim ryzykiem. Wskazano jednak, że testy powinny stanowić uzupełnienie innych środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zapobiegających zakażeniom, ale nie mogą zastępować tych środków. Podkreślono też istotne znaczenie uczestniczenia władz, pracowników, pracodawców i służb medycyny pracy w opracowywaniu strategii testowania dla danego miejsca pracy. Skuteczna współpraca między podmiotami zajmującymi się BHP i zdrowiem publicznym w sposób zasadniczy przekłada się na zapewnienie ochrony osób.

Pobierz in: en