Narzędzie elektroniczne dotyczące substancji niebezpiecznych

Czy Twoje przedsiębiorstwo stosuje substancje niebezpieczne? Czy w pełni zdajesz sobie sprawę ze spoczywających na Tobie zobowiązań prawnych? Nasze narzędzie elektroniczne dotyczące substancji niebezpiecznych może Ci pomóc. To interaktywny internetowy przewodnik zapewniający pracodawcom wsparcie i dostarczający im porad, których potrzebują, aby skutecznie zarządzać substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy.

Ponieważ narzędzie wykorzystuje informacje przekazywane przez użytkowników, stanowi źródło dostosowanych do indywidualnych potrzeb i łatwych do przyswojenia ogólnych informacji i dobrych praktyk dotyczących m.in. zagrożeń, etykietowania, prawodawstwa i środków prewencyjnych. Narzędzie elektroniczne generuje sprawozdanie dotyczące indywidualnej sytuacji biznesowej użytkownika w dziedzinie zarządzania substancjami niebezpiecznymi, które zawiera również zalecenia dotyczące potencjalnych usprawnień.