Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy: Stop pandemii

Image

COVID-19: Zasoby dla miejsca pracy

Pandemia COVID-19 to jedno z największych wyzwań dla społeczeństw i przedsiębiorstw. Pokonanie tego wyzwania będzie możliwe tylko wtedy, gdy będziemy współpracować na rzecz powstrzymania rozprzestrzeniania się tej choroby i zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy zarówno osobom pracującym zdalnie z domu, jak i osobom powracającym do zwykłego miejsca pracy. W niniejszej sekcji przedstawiono zbiór dokumentów z wytycznymi, materiałów informacyjnych i innych linków na ten temat.

W miejscach pracy, gdzie pracownicy mogą być narażeni na wirusa, który należy do kategorii czynników biologicznych, pracodawcy muszą przeprowadzić ocenę ryzyka w miejscu pracy i określić odpowiednie środki. Wytyczne przedstawione na tej stronie mają na celu wspieranie pracodawców w wykonywaniu tych obowiązków. Minimalne wymogi prawne określono w dyrektywie w sprawie czynników biologicznych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji dot. substancji niebezpiecznych (podsekcja czynniki biologiczne) na naszej stronie.

Wytyczne UE

Co w praktyce mogą zrobić miejsca pracy, by pomóc w opanowaniu tej pandemii i chronić pracowników? Kluczowe znaczenie mają wiedza i świadomość – wszyscy muszą być dobrze poinformowani o tym, w jaki sposób rozprzestrzenia się wirus, jakie są objawy zakażenia i jak zminimalizować narażenie. Nasze wytyczne pomagają organizacjom w zapewnieniu pracownikom potrzebnych informacji i wprowadzeniu środków zapobiegających zakażeniu.

Wpływ przewlekłego COVID-19 na pracowników i miejsca pracy oraz rola BHP

COVID-19: Powrót do miejsca zatrudnienia – dostosowanie środowiska pracy i ochrona pracowników (wersja PDF)

Przewodnik dotyczący powrotu do pracy po COVID-19 i przewlekłym COVID-19 dla ozdrowieńców.

Przewodnik dotyczący powrotu do pracy pracowników po COVID-19 i przewlekłym COVID-19 dla kierowników

Rozważania na temat stosowania szybkich testów antygenowych (w tym testów do samodzielnego wykonania) dla SARS-CoV-2 w środowisku pracy

COVID-19: guidance for the workplace

Sprawdź narzędzie oceny ryzyka dotyczące COVID-19 na platformie OiRA

Film wideo podnoszący świadomość Napo i … stop pandemii

Praca zdalna

W obecnej sytuacji izolacji w związku z pandemią COVID-19 miliony europejskich pracowników zmuszone są do pełnoetatowej pracy ze swojego miejsca zamieszkania w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia wirusem. Są to nowe realia, które mogą negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Niniejsze wytyczne pokazują, jak skutecznie można się chronić podczas pracy zdalnej z domu.

Praktyczne wskazówki, jak sprawić, by praca zdalna z domu była jak najbardziej zdrowa, bezpieczna i skuteczna

Baza danych praktycznych narzędzi i wytycznych dot. zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego: praca zdalna

Film wideo podnoszący świadomość Napo… pracuje zdalnie, aby powstrzymać pandemię

Zasoby unijne i pochodzące od organizacji międzynarodowych

Komisja Europejska: Guidelines for the protection of seasonal workers

Komisja Europejska: Factsheet on the protection of seasonal workers 

European Commission: webpage on COVID-19

European Commission: data portal for researchers

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

COVID-19 EU PolicyWatch by Eurofound

International Labour Organization (ILO)

World Health Organization (WHO) 

Czynniki biologiczne

Pragniemy podnieść świadomość na temat narażenia na te zagrożenia w pracy i dostarczyć więcej informacji nt. powiązanych problemów zdrowotnych, obejmujących nie tylko choroby zakaźne, ale również nowotwory i alergie.

Czynniki biologiczne i choroby zawodowe: wyniki przeglądu literatury, badanie eksperckie i analiza systemów monitorowania

Czynniki biologiczne i zapobieganie chorobom związanym z pracą: przegląd 

Epidemie a miejsce pracy

Czynniki biologiczne

Narażenie pracowników służby zdrowia na czynniki biologiczne i związane z tym problemy zdrowotne

Narażenie na czynniki biologiczne i problemy zdrowotne dotyczące zawodów związanych z obsługą zwierząt

Czynniki biologiczne i powiązane choroby zawodowe związane z zawodami wymagającymi podróżowania i kontaktu z podróżnymi

Narażenie na czynniki biologiczne i ich wpływ na zdrowie w sektorach gospodarowania odpadami i oczyszczania ścieków

Narażenie na czynniki biologiczne i związane z nimi problemy zdrowotne w sektorze przemysłu rolnego