Narażenie na czynniki biologiczne i związane z nimi problemy zdrowotne w sektorze przemysłu rolnego
18/12/2019 Rodzaj: Dokumenty do dyskusji 11 strony

Narażenie na czynniki biologiczne i związane z nimi problemy zdrowotne w sektorze przemysłu rolnego

Keywords:Substancje niebezpieczne, Biological agents, Choroby zawodowe

Niniejszy dokument otwierający debatę przedstawia wyniki badania potwierdzającego, że pracownicy w sektorze przemysłu rolnego, tj. rolnicy, pracownicy zatrudnieni przy uprawach i w szklarniach, są narażeni na wysokie ryzyko kontaktu z czynnikami biologicznymi w miejscu pracy. Ze względu na charakter wykonywanej pracy pracownicy ci mają regularny kontakt z różnymi czynnikami biologicznymi, co skutkuje wysokim odsetkiem chorób zawodowych w tym sektorze.

Dokument otwierający debatę porusza kwestię skutków zdrowotnych wynikających z oddziaływania takiego narażenia, w szczególności w odniesieniu do najbardziej narażonych pracowników oraz omawia pojawiające się zagrożenia. W dokumencie przedstawiono skuteczne rozwiązania polityczne obecnie stosowane w Europie oraz sposoby mające na celu usprawnienie środków zapobiegawczych.

 

 

Download in:EL | EN

Więcej publikacji na ten temat