Personel wyższego szczebla


Dyrektor wykonawczy

William Cockburn Salazar

William Cockburn Salazar rozpoczął pracę w EU-OSHA w 1998 r. Koncentrował wówczas swoje działania na takich obszarach, jak koordynacja badań i pojawiające się zagrożenia, a także był odpowiedzialny za pierwsze Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER). W latach 2012–2021 był szefem Działu Środków Zapobiegawczych i Badań EU-OSHA, w którym opracowuje się dla Agencji materiały dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Od 2021 r. do formalnego powołania na stanowisko dyrektora wykonawczego w 2023 r. pełnił funkcję tymczasowego dyrektora wykonawczego.

William ma dyplom licencjacki z prawa oraz tytuł magistra z ergonomii. Przed rozpoczęciem pracy w EU-OSHA prowadził badania akademickie dotyczące kultury bezpieczeństwa w organizacji, a w sektorze prywatnym pracował jako konsultant ds. ergonomii i kierownik badań w projektach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Deklaracja o braku konfliktu interesów – CV

Dyrektor Jednostki ds. Komunikacji i Promocji

Coming soon

p.o. kierownika Działu ds. Profilaktyki i Badań

Coming soon

Kierownik Centrum Zasobów i Usług

Donianzu Murgiondo

Donianzu Murgiondo dołączyła do EU-OSHA we wrześniu 2023 r. Jako kierowniczka Działu Zasobów i Usług kieruje zespołem, który zajmuje się zasobami ludzkimi, finansami, zamówieniami publicznymi, dokumentacją, kontrolą wewnętrzną i zarządzaniem obiektami.

Przed dołączeniem do EU-OSHA Donianzu przez ponad 16 lat pracowała w Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (EFCA) w Vigo, najpierw jako kierowniczka Sektora Finansów i Zamówień Publicznych, a następnie jako zastępczyni kierownika Działu Zasobów i ICT.

Deklaracja o braku konfliktu interesów – CV