Kryteria oceny filmu

Film powinien poruszać kwestię ryzyka, z jakim borykają się ludzie w miejscu pracy (ryzyko fizyczne, chemiczne, mechaniczne lub psychospołeczne). Może również podejmować temat praw pracowniczych, bezpieczeństwa i higieny pracy lub wpływu zmian polityczno-gospodarczych na naszą pracę. Film może również koncentrować się na sektorach odgrywających istotną rolę w życiu gospodarczym, kulturalnym i politycznym Europy (takich jak edukacja, rolnictwo, budownictwo, opieka zdrowotna, itd.) lub na grupach stojących w obliczu szczególnych wyzwań, jak np. pracownicy migrujący, kobiety, pracownicy niepełnosprawni, młodzi lub starsi.

Nagroda filmowa "Zdrowe miejsca pracy" jest przyznawana autorskiemu filmowi dokumentalnemu charakteryzującemu się artyzmem i kreatywnością, który będzie skłaniał obywateli europejskich do udziału w debacie i dyskusji na temat znaczenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Film powinien prezentować konkretny punkt widzenia, który zwróci uwagę jury dzięki poruszającej narracji, wyrazistym postaciom i znakomitym umiejętnościom twórców filmu w zakresie pracy kamery, dźwięku i montażu. 

Zdobywca nagrody filmowej "Zdrowe miejsca pracy" udziela EU-OSHA nieodpłatnie prawa do

  • umieszczenie zwiastuna lub fragmentu zwycięskiego filmu trwającego maksymalnie pięć minut, jak również klatek (zdjęć) w serwisie internetowym, komunikatach prasowych lub biuletynie EU-OSHA;
  • pokazanie i przedstawienie zwiastuna lub zwycięskiego filmu w całości podczas zamkniętych dla publiczności, niekomercyjnych imprez organizowanych przez EU-OSHA oraz jej sieć punktów centralnych w krajach UE, EOG, jak również w krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących;
  • opatrzenie zwycięskiego filmu napisami w wybranych językach europejskich, jak również przyznanie EU-OSHA niewyłącznego prawa do niekomercyjnej i pozakinowej dystrybucji (na elektronicznej platformie zabezpieczonej loginem) za pośrednictwem wyżej wspomnianej sieci oraz innych oficjalnych partnerów.

Twórca/posiadacz praw do zwycięskiego filmu otrzyma w zamian prawo do nieodpłatnego korzystania z napisów.