You are here

Zostań partnerem medialnym

Nasi partnerzy medialni współpracują z nami w zakresie zwiększania wiedzy na temat kwestii poruszanych w ramach kampanii, korzystając z różnych kanałów w celu promowania i reklamowania kampanii. Nasi partnerzy medialni to ekskluzywne grono dziennikarzy i redaktorów naczelnych z całej Europy zainteresowanych promowaniem bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

Partnerami kampanii mogą zostać wyłącznie te media lub tytuły, które są skłonne i zdolne do znacznego zaangażowania się w kampanię.

Dodatkowe informacje na temat korzyści związanych z uzyskaniem statusu partnera medialnego oraz procedury składania wniosku w tym zakresie można uzyskać dzięki zapoznaniu się z ofertą partnerstwa medialnego w ramach kampanii (wyłącznie w języku angielskim).

Obecnie zamknęliśmy grono naszych partnerów medialnych.