Zostań partnerem medialnym kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”

Nasi partnerzy medialni współpracują z nami w zakresie zwiększania wiedzy na temat kwestii poruszanych w ramach kampanii, korzystając z różnych kanałów w celu promowania i reklamowania kampanii. Nasi partnerzy medialni to ekskluzywne grono dziennikarzy i redaktorów naczelnych z całej Europy zainteresowanych promowaniem bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

Partnerami kampanii mogą zostać wyłącznie te media lub tytuły, które są skłonne i zdolne do znacznego zaangażowania się w kampanię.

Główna osoba wyznaczona do kontaktów powinna mieć praktyczną znajomość języka angielskiego potrzebną w miejscu pracy, ponieważ wszelka komunikacja będzie odbywać się w języku angielskim.

Dodatkowe informacje na temat korzyści związanych z uzyskaniem statusu partnera medialnego oraz procedury składania wniosku w tym zakresie można uzyskać dzięki zapoznaniu się z ofertą partnerstwa medialnego w ramach kampanii (wyłącznie w języku angielskim).