Zostań partnerem medialnym EU-OSHA

Nasz nowy program partnerstwa medialnego jest otwarty dla zgłoszeń od października 2020 r.

Nasi partnerzy medialni to ekskluzywne grono dziennikarzy i redaktorów z państw członkowskich UE, zainteresowanych aktywnym promowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Partnerstwo medialne koncentruje się zwłaszcza na kampaniach poświęconych zdrowym i bezpiecznym miejscom pracy, dlatego media i wydawnictwa powinny w znacznym stopniu zaangażować się w te kampanie.

Ponieważ cała komunikacja prowadzona będzie w języku angielskim, główna osoba do kontaktu powinna wykazywać się specjalistyczną i praktyczną znajomością tego języka.