OiRA: proste i darmowe narzędzia do bezpośredniej oceny ryzyka

Image
OIRA: Online Interactive Risk Assesment

Ocena ryzyka to ważny pierwszy krok w procesie zapobiegania wypadkom przy pracy i złemu stanowi zdrowia. System OiRA, czyli interaktywne narzędzie online oceny ryzyka, ułatwia ten proces.

Mechanizm ten zapewnia wiedzę i zasoby konieczne, aby mikro- i małe organizacje mogły we własnym zakresie dokonywać oceny ryzyka. Narzędzia OiRA są oferowane bezpłatnie w sieci, łatwo dostępne i proste w użyciu.

System OiRA oferuje realizowane krok po kroku rozwiązanie służące procesowi oceny ryzyka, poczynając od identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy, poprzez proces wdrażania działań zapobiegawczych, aż po monitorowanie i raportowanie zagrożeń.

Czym jest OiRA?

Rozwiązanie OiRA zostało stworzone po to, aby zapewnić łatwe w użyciu narzędzia, które przeprowadzą mikro- i małe organizacje przez proces oceny ryzyka. Oprogramowanie OiRA, opracowane przez EU-OSHA w 2009 roku i wdrożone rok później, opiera się na holenderskim narzędziu oceny ryzyka o nazwie RI&E, które cieszy się dużym powodzeniem i jest szeroko stosowane. 

Oprogramowanie OiRA pomaga partnerom społecznym z różnych sektorów (organizacjom pracodawców i pracowników) i organom krajowym (ministerstwom, inspekcjom pracy, instytutom BHP itd.) w tworzeniu narzędzi oceny ryzyka skierowanych do małych przedsiębiorstw i dopasowanych do specyfiki danego sektora.

Aktualne informacje na temat projektu OiRA (partnerzy, narzędzia OiRA opublikowane lub w trakcie publikacji) znajdują się na stronie projektu OiRA.

Jaka idea stoi za projektem OiRA?

Ocena ryzyka to podstawa każdego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Jest też kluczową kwestią przy tworzeniu zdrowych miejsc pracy. 

Za pośrednictwem OiRA EU-OSHA wspiera strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021–2027, wprowadzone w czerwcu 2021 r. Ułatwiając ocenę ryzyka, OiRA ma na celu zwiększenie liczby mikro- i małych przedsiębiorstw przeprowadzających tego rodzaju oceny i poprawę ich jakości. Narzędzie to umożliwia firmom rozpoczęcie (lub udoskonalenie) procesu oceny ryzyka. W ten sposób system OiRA może pomóc firmom podnieść swoją konkurencyjność, na przykład poprzez obniżenie kosztów wynikających z chorób zawodowych oraz zminimalizowanie ryzyka wypadków. Umożliwia także poprawę ogólnych warunków pracy i efektywność organizacyjną.

Po co korzystać z OiRA?

Ocena ryzyka to proces znany obecnie wielu organizacjom i stosowany w setkach tysięcy miejsc pracy w całej Europie w celu zapobiegania zagrożeniom. Jednak dla wielu firm, zwłaszcza mikro- i małych przedsiębiorstw, proces oceny ryzyka może być trudny. System OiRA pomaga stawić czoła temu wyzwaniu poprzez zapewnienie odpowiednich środków.

Używanie narzędzi OiRA zapewnia organizacjom następujące korzyści:

 • Korzystanie z narzędzi OiRA jest całkowicie bezpłatne
 • Narzędzia są dostępne online
 • Dostępna jest aplikacja na urządzenia mobilne
 • Narzędzia są skierowane do konkretnych sektorów
 • Narzędzia można w określonym stopniu dostosować do warunków firmy
 • Narzędzia dają możliwość opracowania planu działań i dokonania wyboru z listy proponowanych środków

Jak działa OiRA?

Proces OiRA składa się z pięciu podstawowych kroków:

 1. Przygotowanie: OiRA pozwala przedsiębiorstwom do pewnego stopnia dostosować ocenę ryzyka do ich specyfiki w oparciu o odpowiedzi na kilka prostych pytań.
 2. Wskazanie:wskazanie w miejscu pracy elementów, które mogą być potencjalnie szkodliwe, oraz osób, które mogą być narażone na zagrożenia.
 3. Ocena: ten etap polega na uszeregowaniu wskazanych zagrożeń pod względem ich ważności. Dzięki temu można później zdecydować, jakie środki należy wdrożyć w pierwszej kolejności.
 4. Plan działania: następnie narzędzie pomoże stworzyć plan działania i podjąć decyzję co do sposobu eliminacji lub kontrolowania zagrożeń.
 5. Sprawozdanie: na koniec generowane są sprawozdanie i plan działania, które można wydrukować lub pobrać, co z kolei umożliwia udokumentowanie wyników procesu oceny ryzyka.

Jak uzyskać dostęp do OiRA?

Do rejestracji potrzebny jest tylko aktualny adres e-mail. Osoby prywatne i organizacje mogą wybierać spośród dostępnych narzędzi OiRA te, które najlepiej pasują do specyfiki ich kraju, sektora i przedsiębiorstwa. 

Zapoznaj się z dostępnymi narzędziami OiRA według sektora i kraju na stronie internetowej projektu OiRA.

Zaangażowanie partnerów społecznych i władz krajowych

Wszystkie narzędzia OiRA powstały przy zaangażowaniu partnerów społecznych lub organów krajowych. Jeżeli jesteś partnerem społecznym lub przedstawicielem instytucji krajowej/organu krajowego i chcesz zaangażować się w opracowywanie narzędzi sektorowych OiRA, sprawdź informacje na stronie internetowej projektu OiRA.