EU-OSHA od środka

Odkryj, kim jesteśmy, co robimy, jak wygląda nasza organizacja, jaką mamy wizję i jaka jest nasza misja.

EU-OSHA jest agencją informacyjną Unii Europejskiej do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasza praca stanowi wkład w realizację ram strategicznych Komisji Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy na lata 2014–2020 oraz innych odpowiednich strategii i programów unijnych, takich jak „Europa 2020”.

W tej sekcji można przeczytać o naszych głównych działaniach i strukturach zarządzania. Nasze biuro prasowe służy pełnym wsparciem w zakresie tematyki BHP. Skontaktuj się z nami lub zapoznaj z najnowszymi wiadomościami. Możesz również dowiedzieć się więcej na temat krajowych punktów centralnych, które współpracują z nami przy realizacji naszych celów. A może sam jesteś zainteresowany/-a współpracą z nami? Bez względu na to, czy ubiegasz się o zamówienie czy aplikujesz o pracę w naszej Agencji, wszelkie informacje znajdziesz w niniejszym dziale.

 

EU-OSHA jest agencją informacyjną Unii Europejskiej do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasza praca stanowi wkład w realizację ram strategicznych Komisji Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021–2027 oraz innych odpowiednich strategii i programów unijnych.