Rehabilitacja i powrót do pracy

Siła robocza w Europie starzeje się: w wielu państwach członkowskich podnosi się wiek emerytalny i znaczną liczbę pracowników czeka dłuższe życie zawodowe. Oznacza to również, że większa liczba pracowników zachoruje, tak więc dobre polityki powrotu do pracy będą znaczące, aby utrzymać zrównoważone miejsca pracy.

Powrót do pracy po średnio- lub długoterminowej nieobecności spowodowanej chorobą to złożony proces. Obejmuje on przestrzeganie szeregu kroków i połączonych działań różnych zawodów, które niekoniecznie mają w zwyczaju współpracować. Miejsce pracy powinno być głównym punktem systemu powrotu do pracy. W związku z tym EU-OSHA zleciła badanie nad politykami oraz systemami rehabilitacji i powrotu do pracy, które łączy dobre praktyki z całej Europy.

Każdego roku u ok. 1,6 mln aktywnych zawodowo osób w Europie diagnozuje się nowotwory. Według badania przedstawionego podczas warsztatów EU-OSHA na temat nowotworów pochodzenia zawodowego, mimo że istnieje wiele środków dotyczących zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego i problemów zdrowotnych związanych ze stresem, istnieje mniej środków reintegracji oraz środków dotyczących powrotu do pracy pracowników dotkniętych nowotworami, w tym nowotworami pochodzenia zawodowego.

Coraz więcej osób, które pokonały nowotwory wraca do pracy. Ważne jest, aby ułatwić im rehabilitację zarówno w celu promowania dobrego samopoczucia tej wrażliwej grupy, jak i zmniejszenia następstw społeczno-ekonomicznych. EU-OSHA przyjrzała się tej kwestii i opublikowała przeglądy rehabilitacji i powrotu do pracy po nowotworach oraz zalecenia dla przedsiębiorstw.

Rehabilitacja i powrót do pracy po nowotworach: Przegląd literatury

Polityka i praktyka w zakresie rehabilitacji i powrotu do pracy po nowotworach – obecne podejścia: przebieg seminarium

9 studiów przypadku w zakresie programów rehabilitacji / powrotu do pracy