E-przewodnik „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

E-przewodnik zawiera informacje dotyczące

  • zarządzania wiekiem
  • oceny ryzyka uwzględniającej aspekt wieku
  • promowania zdrowia w miejscu pracy

oraz innych tematów mających istotne znaczenie dla pracodawców, specjalistów ds. BHP, pracowników kadrowych i pracowników.

Przewodnik zawiera również studia przypadków oraz słowniczek z objaśnieniami często stosowanych terminów.

Dostęp do e-przewodnika