Wytyczne europejskie

Istnieją różne rodzaje wytycznych, na przykład praktyczne wytyczne Komisji Europejskiej określające najlepsze praktyki zapobiegania zagrożeniom, zalecenia Rady, komunikaty Komisji Europejskiej, porozumienia między europejskimi partnerami społecznymi i inne wytyczne.