Wytyczne europejskie

Wytyczne to niewiążące dokumenty, które mają na celu ułatwienie wdrożenia dyrektyw europejskich.

Istnieją różne rodzaje wytycznych, na przykład praktyczne wytyczne Komisji Europejskiej określające najlepsze praktyki zapobiegania zagrożeniom, zalecenia Rady, komunikaty Komisji Europejskiej, porozumienia między europejskimi partnerami społecznymi i inne wytyczne.