Monitorowanie i poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w łańcuchach dostaw poprzez ramy oceny zrównoważonego rozwoju

Keywords:

Potrzeba zrównoważonego rozwoju powoduje zmiany w działalności gospodarczej, zwłaszcza w obrębie łańcuchów dostaw. W niniejszym artykule zbadano, w jaki sposób bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) w łańcuchach dostaw mogą być oceniane i ulepszane przy użyciu ram oceny zrównoważonego rozwoju.

Dokonano w nim przeglądu czynników wpływających na BHP w łańcuchach dostaw oraz potencjału narzędzi i metod stosowanych do oceny efektywności w zakresie zrównoważonego rozwoju i BHP. Zalecenia dla decydentów politycznych, przedsiębiorstw będących nabywcami, inicjatyw sektorowych i klientów/użytkowników końcowych podkreślają potrzebę harmonizacji kryteriów BHP w ramach ram oceny zrównoważonego rozwoju.

Pobierz in: en