Plakat – Ochrona pracowników w kontekście zmiany klimatu: działania EU-OSHA

Keywords:

Wpływ zmiany klimatu na bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP) jest już widoczny. Plakat ten został zaprezentowany na konferencji wysokiego szczebla zatytułowanej „Perspektywy badawcze dotyczące wpływu zmiany klimatu na zdrowie” (luty 2024 r.), zorganizowanej przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Badań Naukowych i Innowacji. Na plakacie zwrócono uwagę na główne obecne i przyszłe obszary prac EU-OSHA w zakresie wyzwań związanych ze zmianą klimatu i BHP.

Pobierz in: en