Gospodarka o obiegu zamkniętym oraz bezpieczeństwo i zdrowie: Możliwe konsekwencje dla przyszłych miejsc pracy w sektorze odpadów

Keywords:

Zrównoważona przyszłość potrzebuje gospodarki o obiegu zamkniętym, opartej na minimalizowaniu strumieni odpadów i wykorzystywaniu ich jako zasobów. Ma to jednak konsekwencje dla sektora odpadów, a zwłaszcza bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

Na podstawie czterech scenariuszy gospodarki o obiegu zamkniętym w niniejszym opisie analizujemy, co przyszłość może przynieść sektorowi odpadów w 2040 roku. Identyfikuje on problemy BHP wspólne dla wszystkich czterech scenariuszy, wyzwania, a także możliwości wynikające z automatyzacji procesów związanych z odpadami, wykorzystaniem robotyki i (szybko) zmieniającymi się przepisami.

W dokumencie opisano, w jaki sposób można rozwiązać te problemy, aby umożliwić przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Podkreśla on również, że inne kwestie, m.in. nowe materiały w strumieniu odpadów, zatrudnianie poniżej kwalifikacji lub nadmierne poleganie na zautomatyzowanych procesach, mogą również stwarzać ryzyko dla pracowników sektora odpadów, a przepisy, standaryzacja i dokumentacja są kluczem do zmniejszenia zagrożeń BHP.

Pobierz in: cs | en | fr | pl | sk | sl | sv |