Heat at work – Guidance for workplaces

„Ciepło w miejscu pracy – wytyczne dla miejsc zatrudnienia”

Keywords:

Stres cieplny jest zagrożeniem dla pracowników wszystkich sektorów wykonujących pracę zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Jego nasilenie zależy od miejsca pracy, ale także od indywidualnych cech, takich jak wiek: stan zdrowia, status społeczno-ekonomiczny, a nawet płeć. Należy je uwzględnić w środkach mających na celu przeciwdziałanie ryzyku związanego z pracą w upale i minimalizowanie jego skutków.

Niniejszy przewodnik oferuje miejscom zatrudnienia praktyczne sposoby, pod względem organizacyjnym i technicznym, minimalizacji ryzyka zawodowego i zarządzania nim, a także udostępnia szkolenia w tym zakresie. Przedstawiono również informacje na temat tego, jakie działania należy podjąć w przypadku, gdy pracownik zaczyna wykazywać oznaki choroby związanej z energią cieplną.

Pobierz in: bg | cs | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | it | lt | lv | mk | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |