Badania i dane statystyczne dotyczące BHP

Tutaj znajdziesz dane faktograficzne i liczbowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oparte na wynikach najważniejszych europejskich projektów oraz prowadzonego przez EU-OSHA Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER).

Ustalenia te są przedstawione w naszych przyjaznych dla użytkownika narzędziach do wizualizacji danych, które pozwalają zilustrować sposób zarządzania ryzykiem w miejscu pracy, warunki pracy, dane demograficzne oraz politykę i strategie w zakresie BHP.

Prowadzimy również badania opinii publicznej, które pomagają nam rozumieć odczucia ludzi względem ich środowiska pracy – dostęp do wyników znajduje się poniżej.

Gromadzenie tego rodzaju danych faktograficznych i liczbowych stanowi fundament naszej pracy, a wyniki pomagają decydentom i naukowcom we wskazywaniu nowych tendencji.