Krajowe punkty centralne

Europejska Agencja Zdrowia i Bezpieczeństwa w Miejscu Pracy jest organizacją sieciową, posiadającą "punkt centralny" w każdym państwie członkowskim, w krajach należącyh do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) oraz w krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących. Pozwala to EU-OSHA na osiagnięcie lepszych wyników pod względem tworzenia zdrowszych, bezpieczniejszych i bardziej wydajnych miejsc pracy, poprzez dzielenie się informacjami na większą skalę.

Krajowe punkty centralne, mianowane przez rządy wszystkich państw na oficjalnych przedstawicieli EU-OSHA, to zazwyczaj krajowe ośrodki BHP, które w pierwszej kolejności mają za zadanie wdrażanie programów roboczych EU-OSHA.

Każdy punkt centralny kieruje swoją własną trójstronną siecią złożoną z organów rządowych oraz przedstawicieli stowarzyszeń pracowników i prawodawców. Sieć ma swój wkład w pracę EU-OSHA i w mechanizm rozpowszechniania produktów i informacji w danym kraju. Ponadto krajowe punkty centralne odgrywają rolę przy planowaniu i wdrażaniu kampanii EU-OSHA oraz przy mianowaniu krajowych ekspertów do grup i seminariów w ramach Agencji.